Surfers against sewage krever stans av de mange utslippene. Bilde: Courtesy of Surfers Against Sewage

Voksende opinion stiller krav til offentliggjøring av kloakkutslipp

Mer enn 200 000 overløpshendelser har vekket opinionen. VA-selskapene i England skal heretter være mer åpne når det gjelder overløp av ubehandlet avløpsvann.

0

Den britiske avisen Guardian har samlet meldinger om de årlige utslippene fra vann- og avløpsselskapene i Storbritannia. I 2019 rant det overløp av kloakk via VA-systemene til de ni VA-selskapene ved mer enn 204134 anledninger, ifølge avisen.

De mange flommene har vekket opinionen i landet, ikke minst når det gjelder badevann, særlig har Surfers Against Sewage gjort en viktig jobb med å fokusere på utslippene.

Et privat lovforslag som tar sikte på å tvinge vannselskaper til å stoppe utslipp av rå kloakk i elver, fremmet av det konservative parlamentet Philip Dunne, har fått så langt støtte fra mer enn 100 parlamentsmedlemmer, men vedtaket er utsatt på grunn av Covid 19 pandemien. Forslaget tar sikte på å tvinge VA-selskaper til å stoppe utslipp av rå kloakk i elver.

Miljøminister George Eustice har nylig uttalt at han støtter målene med Dunnes forslag om å «gå lenger og raskere spesifikt på stormoverløp». Eustice, har videre forpliktet seg til å sørge for reduserte utslipp av rå kloakk fra vannselskaper til elver og kystvann.

Eustice sa at VA-selskapene fortsatt var «for mye avhengig» av å benytte stormoverløp for å tømme kloakk i vannveier.

Etter økende press over fenomenet med kloakkforurensning i elver, kunngjorde en statlig arbeidsgruppe nylig at vannselskaper har gått med på å være mer åpne om utslipp av forurensning fra stormoverløp. 

Vannselskaper har nå forpliktet seg til å gjøre sanntidsdata om kloakkutslipp tilgjengelig på badeplasser året rundt, noe som betyr at surfere, svømmere og andre vannbrukere kan sjekke den nyeste informasjonen – spesielt etter kraftig nedbør

Imidlertid er bare en del Storbritannias vannområder utpekt som badevann, så endringene vil imidlertidig ikke gjelde elver.

Arbeidsgruppen har fått avtale fra VA-selskapene om at de ville publisere årlige overvåkingsdata på sine nettsteder om deres bruk av stormoverløp, slik at fremdriften i å redusere bruken av dem kunne spores.

Myndighetene vil samle disse dataene i en årlig rapport som er lett tilgjengelig for publikum.

Emma Howard Boyd, leder avarbeidsgruppen, sa nylig: “Å publisere lett tilgjengelige data er et viktig skritt for å reversere overforbruk av stormoverløp, men utlevering er bare begynnelsen. Folk vil se fremgang.  Vannkvalitet i Englands 240,631 km elv er alles ansvar, men vannselskaper har en sentral rolle i å hjelpe hele landet med å gjøre de nødvendige store endringene. Vi ser frem til å samarbeide med dem, så vel som regjering og parlamentsmedlemmer, for å gjøre dagens ambisjon til handling. ”

Dunne skal ha uttalt: «Jeg har blitt sjokkert over å oppdage omfanget av kloakk som rutinemessig slippes i elvene våre. Dårlig vannkvalitet har en veldig skadelig innvirkning på akvatiske arter som er avhengige av rene elver og risikerer sunn glede av elvene våre for publikum. Jeg er veldig glad for at denne regjeringen har erkjent at dette må endres. ”