Fra et prosjekt i Iddefjorden. Foto: ØPD

ØPD har begjært oppbud

Svake økonomiske resultater over tid er hovedårsaken til beslutningen om å legge ned virksomheten. De svake økonomiske resultatene har blitt satt under ytterligere press på grunn av lav ordreinngang, delvis grunnet Covid-19.

0

Styret i Stathelle-bedriften ØPD AS har nylig meddelt Nedre Telemark tingrett at man begjærer oppbud i selskapet. Uten en realistisk løsning på de underliggende problemene har styret i ØPD besluttet å begjære oppbud i selskapet.

Beslutningen om å avvikle virksomheten vil påvirke rundt 100 medarbeidere. Endúr vil se etter jobbmuligheter for ØPD-ansatte hos andre datterselskaper i konsernet.

– Dette er selvsagt tøft for ØPDs ansatte og andre interessenter som påvirkes av beslutningen, men som representant for alle Endúrs ansatte, aksjonærer og långivere ville det vært uansvarlig å fortsette å tappe lønnsomme deler av Endúr for kapital for å holde en ulønnsom virksomhet flytende, sier Hans Olav Storkås, som overtok som konsernsjef i Endúr 6. januar i år.

I 2020 bidro ØPDs eier, Endúr, med mer enn 50 millioner kroner til ØPD, som leverte et negativt resultat før renter, skatt og av- og nedskrivninger på 47 millioner kroner i 2020.

Selv om kostnadsbasen til ØPD er redusert betydelig de siste månedene forblir den for høy i forhold til ØPDs nåværende og sannsynlige aktivitetsnivå. Selskapet kontantstrøm fra driften er fortsatt svært negativ.

– Vi har skutt inn store beløp i et forsøk på å gjøre ØPD lønnsom, men faktum er at vilkårene for forsvarlig drift ikke lengre er til stede. Derfor har vi måttet fatte beslutningen om å begjære oppbud, sier Storkås.

Selv om ØPD viste positive takter i første halvdel av 2020, ble selskapets ordreinngang negativt påvirket av Covid-19 etter mars 2020. I tillegg har kostnadsoverskridelser og forsinkelser på pågående prosjekter har gjort ØPDs markedssituasjon og -posisjon enda mer utfordrende.