Fra Västlänken i Göteborg, løsningene kan sees som stusser på venstre side av kum.

En løsning som kompenserer for setninger mer enn 100 år

Setninger oppstår av mange ulike årsaker og kan være vanskelige å ta høyde for. Med nye løsninger som kompenserer for dette kan man bygge mer robuste VA-installasjoner.

0

Både i bykjerner og i landlige strøk kan det oppstå setninger som over tid kan gå ut over både større VA-installasjoner og ledningsnett. I forbindelse med det store Västlänken-prosjektet ved sentralstasjonen i Göteborg, krevdes en løsning som skulle tåle betydelige setninger i leira over tid.

Da NCC, som er hovedentreprenør for prosjektet i Göteborg, fikk spesifikasjonenen for VA-kompenseringen, ble Ibeco kontaktet av en underkonsulent for å komme med råd om egnet teknisk løsning. Etter diskusjoner og utvikling av forskjellige løsningsforslag, landet man på en spesialtilpasset setningskompensator.

– Med denne løsningen vil konstruksjonen holde seg i god stand i mer enn 100 år, noe som ifølge beregningene som er utført, vil føre til setninger på 600 mm, sier Andreas Carlberg, salgssjef hos Ibeco i Sverige, som betegner prosjektet som en relativt kompleks og avansert utfordring.

– Setninger i bakken påvirker naturligvis ledningsnettet over tid, og her var det beregnet store setninger, noe som førte til et behov for en løsning som kunne kompensere disse over tid, sier Carlberg.

For å løse oppgaven tok man utgangspunkt i mange kjente komponenter, men man måtte også konstruere spesialproduserte løsninger.

– Samarbeidet med NCC var svært givende, og vi brukte ekspertisen vår for å finne en god løsning. For oss er dette et tydelig bevis på at vi både er en leverandør og at vi har den kunnskapen som trengs for å kunne utvikle kundetilpassede løsninger. Vår kunnskap og våre tekniske ideer er avgjørende for at vi skal kunne hjelpe kunden, sier Andreas Carlberg.

I mange bykjerner er det behov for å kontrollere ledningsnettet, og mange steder trengs det nye VA-løsninger. Samtidig bygges det stadig mer i de sentrale byområder og i områder med grunn som kan bevege seg i det lange løp.

– Setninger oppstår vanligvis når man graver i et område eller på et sted der bakken beveger seg. Bygningenes vekt påvirker også. I dag bygger vi høyere og tyngre bygninger enn tidligere, og da blir setninger et viktig spørsmål for å sikre et velfungerende VA-nett. Vi kan ta med oss kunnskap fra den konstruksjonen vi har utviklet til dette prosjektet, til andre prosjekter, sier Espen Bostad ved Ibeco Norge, som ser et behov for slike løsninger også i Norge.

– Ofte ser man dessuten at det er setninger i gamle områder, så å ta høyde for dette er den god kvalitetssikring av verdiene man investerer i alle deler av VA-nettet, sier Espen Bostad ved Ibeco Norge.

Ibeco er en uavhengig leverandør av kundetilpassede VA- og VVS-løsninger. Selskapet ble stiftet i 1968 og har i hovedsak kunder innen kommuner, VA-/VVS-entreprenører samt industri. Ibeco samarbeider med alle VA/VVS-grossister, og i 2020 omsatte selskapet for cirka 90 MSEK. Selskapet har vært en del av Uniwater AB siden 2019. Uniwater AB utvikler, produserer, selger og leverer blant annet prefabrikkerte pumpestasjoner, VA-verk og VA- tekniske løsninger til det nordiske markedet. Omsetningen for 2020 beregnes til 550 MSEK, og selskapet har cirka 170 ansatte.