Fleksibelt kombikryss med flenset utgang midt foran

Har gjort fleksible kombikryss enda mer fleksible

Ved å montere en ren flens som alternativ utgang til sine fleksible kombikryss, åpner man for flere alternativer samt en lavere kostnad. En ren flenseutgang er særlig aktuell der man ønsker en forbindelse hvor en ekstra ventil vil være overflødig.

0

Tidligere var det enten sluseventiler eller blindlokk å velge mellom når det gjaldt utganger fra AVKs fleksible kombikryss. Det nye er at man nå som alternativ til ventiler kan tilby standard flenser. Dermed skaper man flere muligheter og gir kunden større frihet til å bygge etter nåværende og fremtidig behov. Plassbehovet blir også redusert.

En typisk situasjon der rene flenser kan være den beste løsningen er når man for eksempel ønsker å koble sammen to eller flere kombikryss i en større enhet, da kan man koble de sammen via hver sine flenser, alternativ med ventil på det ene krysset.

Flenset utgang sees på venstre side

– Flenser skaper enda mer frihet og muligheter. Dersom man ikke trenger en ekstra ventil bør man jo kunne slippe. Dessuten kan man bruke flensen til å sette på andre typer ventiler som normalt ikke er tilgjengelig på kombikryss. Dette kan være dreiespjeldventiler med mere. Flenser er universelle og enkle å bygge seg videre fra.  Et alternativ jeg tror mange vil velge er å sette en samleflens med integrerte ventiler for stikkledninger på denne flensede utgangen, Kjetil Myhra, produktsjef hos AVK.

De nye flensede utgangene er foreløpig tilgjengelige for senterdel DN100, 150, 200 og 250.

– Vi kan levere flenset utgang i DN100 flens til DN100 senterdel, DN150 flens til DN150 senterdel, DN200 flens til DN200 senterdel samt DN200 flens til DN250 senterdel, forklarer Myhra, som legger til at produktene allerede under AVK kombikryss konfigurator hos Vardak og hos Novapoint.

– Tegningene på de nye delene er også mulig å laste ned fra vår nettside, flensene er produsert av AVK og er av samme materiale og har samme gode GSK epoxy som de resterende delene , legger Myhra til.

Flenset utgang alene