Anlegget i Bristol der hendelsen skjedde. Bilde: Google skjermdump

Eksplosjon i slamlager i Bristol

Et lager for utråtnet slam eksploderte og rev opp taket på siloen. Det var mange vitner til ulykken som drepte fire personer. Eksplosjonen var så kraftig av kroppen til en av de døde ble kastet 150 meter av gårde.

0

Et vitne rapporterte å høre et «veldig høyt smell» ved verkene i Avonmouth i Bristol da en silo for utråtnet slam eksploderte i desember i fjor. Det var flere vitner til ulykken som drepte fire personer. Eksplosjonen var så kraftig av kroppen til en av de omkomne ble kastet 150 meter av gårde.

Det pågår fortsatt undersøkelser av hva som forårsaket en eksplosjon som drepte fire mennesker ved et avløpsrenseanlegg. Tre ansatte i Wessex Water og en entreprenør ble drept i eksplosjonen på et gjenvinningssenter for kloakkslam i Kings Weston Lane, Avonmouth, i desember. Eksplosjonen skjedde i en silo som inneholdt behandlede utråtnet slam.  En femte skadd person antas ikke å være i en livstruende tilstand.

John Phillips, regionsekretær for GM, fagforeningen for Wessex Water-arbeidere, sa at det var en «forferdelig tragedie» og nok en sterk påminnelse om det absolutte behovet for å sikre at folk som skal være trygge når det jobber i miljøer der risiko for helse og sikkerhet må være kontrollert.

Selv om årsaken til denne tragedien ennå ikke er kjent, er det viktig at en fullstendig og grundig etterforskning finner sted, sa Philips.

Darren Jones, parlamentsmedlem for Bristol North West, sa at det var «den mest tragiske hendelen på mange generasjoner» som har skjedd i Avonmouth. Han la til at han vil kontakte HMS, Miljødirektoratet og andre for å sikre at slike situasjonene ikke skjer igjen.

Ulykken blir etterforsket av Health and Safety Executive, HMS, sammen med Wessex Water og politistyrken Avon / Somerset,  tillegg er en rekke eksterne tekniske eksperter . Det som er klart er at en rutinemessig reparasjon ble utført på en slamtransportør på toppen av det 20 år gamle slamlageret.
kilde: BBC