Roy Prang, her ved Sorgenfri Pumpestasjon stiller gjerne VA-etatens ressurser til rådighet for kommunen

Teknisk drift står gjerne til tjeneste for kommunen

Kommunens institusjoner og driftsavdelinger for bygg har fra tid til annen behov for tjenester i forbindelse med avløpsledninger. Når det er mindre aktivitet eller det finnes hull i arbeidsplanene utfører teknisk drift disse for kommunen. Dermed fyller man opp arbeidstiden og leverer effektive og kortreiste tjenester.

0

Både skoler, institusjoner, idrettsanlegg og helsebygg har fra tid til annen problemer med at avløpssystemet ikke fungerer skikkelig. Det kan være en strømpebukse eller en bleie som sitter fast i et avløpsrør på et sykehjem eller bunnledning som har for vane å skape problemer, enten av fett eller på grunne av tilbakevendende sedimentering.

Sjekker først

I slike tilfeller har Halden kommune lange tradisjoner for å sjekke om kommunens egen vann og avløpsetat kan løse problemet, på kort varsel. Dermed får man utført tjenester til en rimelig pris og svært hurtig. Samtidig kan avdeling for teknisk drift utnytte sine mannskaper og utstyr til fulle gjennom hele året.

– Vann og avløp er selve blodet i samfunnsmaskineriet. For å kunne ta fullt ansvar for vann- og avløpsnettet må vi ha lite grann overkapasitet. Det kan oppstå flere akutte ting samtidig, og vi er stadig ute på vedlikeholdsoppdrag. På grunn av ujevn tilgang på arbeid eller uforutsigbare forhold kan det oppstå huller i timelistene, eller perioder der det er åpning for å kunne utføre oppdrag, som å stå til tjeneste for kommunen. Vi prøver å være fleksible, og i verste fall kanskje skyve litt på våre egne oppdrag, for å imøtekomme kommunen, forteller Roy Prang, leder for teknisk drift i Halden kommune.

Skillelinjer

Men det er klare økonomiske skillelinjer mellom vann og avløp på en side og kommunen på den andre.

– Vi er ikke ute etter å konkurrere med det private, men vi sitter med kostbart utstyr, biler og dyktige folk i vår etat, som fort kjeder seg dersom det er lite å gjøre. Dessuten er vi jo allerede godt kjent med avløpsnettet i kommunen og kan raskt rigge oss til, det er alltid en god følelse å løse problemer, sier Prang.

Det er ikke lett å forutsi når det er lite å gjøre i teknisk drift, og man må alltid ha en viss beredskap ledig. Nettopp dette gjør at det er mulig å være raskt på plass.

– Spylebiler og kamera er jo ressurser som abonnentene allerede har vært med og betalt for. Det samme gjelder annet verktøy og mannskaper som det  betales lønn til. Det er klart at disse vil ikke alltid være ute på akutte oppdrag. Alt går jo i rykk og napp. Kan vi tjene noen kroner og dermed redusere utgiftene for vann og avløp, så er det jo bra, det er så enkelt, det er vårt ansvar å være effektive, og jobbe for samfunnet beste, understreker Prang.

80 %

Et forsiktig estimat fra Prang går på at ca 80 % av oppdragene som kommunen setter ut går til VA-etatens driftsavdeling. På årsbasis kan dette dreie seg om et betydelig beløp.

Tidligere utførte man også slike oppdrag innen VVS-sektoren, der kommunen hadde en håndfull egne rørleggere og ressurser som kunne ta på seg akutte oppdrag for kommunens institusjoner, men dette har man avviklet.

– Det er jo et politisk spørsmål hva kommunen skal drive med, så det bøyer vi oss naturligvis for, sier Roy Prang enhetsleder teknisk drift i Halden kommune.