Aero minirenseanlegg fra Odin Miljø.

Norsk minirenseanlegg utviklet for hytte og fritidsbolig

Med nye Aero satser Odin Miljø i Fredrikstad på å tilfredsstille et økende behov for innlagt vann i hytter og fritidsboliger. Flere funksjoner i anlegget er nettopp tilpasset den sporadiske bruken som er typisk for dette markedet.

0

Det primære markedet for Odins nye minirenseanlegg Aero er hytter og fritidsboliger der det ikke finnes kommunalt avløpsnett eller felles private avløpsløsninger.

– Med minirenseanlegg kan man få høyere standard på toalett og baderom. Vi ser også andre potensielle bruksområder hvor man finner sporadisk bruk f.eks. klubbhus, brakkerigger og tekniske bygg forteller Runar Henriksen hos Odin Miljø.

Odin Aero bygger på tradisjonell renseteknologi, som i dag benyttes i renseanlegg for avløpsvann, der naturlige mikroorganismer står for renseprosessen.(SBR)
– Aero er det første norskproduserte minirenseanlegget som er spesialutviklet for bruk på hytter og fritidshus, sier Henriksen.

Prosessen

Aero arbeider med 2 sykluser pr. døgn. Hver syklus renser avløpsvannet som er kommet siste 12 timer. For å binde sammen slammet og fange opp fosfor doseres et fellingsmiddel. Anlegget måler selv hvor mye nytt avløpsvann som er kommet inn og doserer korrekt mengde fellingsmiddel. I perioder der anlegget ikke belastes vil de fleste av anleggets funksjoner hvile, kun periodisk lufting opprettholdes for å holde liv i mikroorganismene.

– Det som skiller Aero fra tilsvarende anlegg er at avløpsvannet behandles i ett kammer.  Tradisjonelle anlegg lufter kun den vannfasen som først er adskilt fra slam. I Aero tilføres luft i hele volumet av kammeret, på fagspråket kalt aerob slamstabilisering. Aerob slamstabilisering gir flere fordeler, både mindre slam å tømme og mindre lukt, forklarer Henriksen.

Kompakt

Fordi anlegget kun består av ett kammer kan det bygges kompakt, noe som er en fordel ved installasjoner på krevende hyttetomter med begrensede muligheter. På tross av at anlegget ikke er så stort, kan man med normal hyttebruk påregne slamtømming bare èn gang i året. Normal hyttebruk i Norge beregnes til en hytte med 6 sengeplasser og 90 bruksdøgn.

– Vi har valgt å utforme anlegget i èn plasseringsvennlig tank, og med et slamlager tilpasset hytte og fritidsbolig, noe som gjør dette designet unikt. Anlegget er utviklet i samarbeid med Batchpur GmbH i Tyskland, vår samarbeidspartner innen utvikling og produksjon av løsninger til alle våre minirenseanlegg, forteller Henriksen.

Testet og godkjent

Aero kan leveres med flere etterpoleringsløsninger til bruk der det settes strengere krav til utslipp. Det kan være UV-belysning eller filter. Odin har serviceavdeling som følger opp anleggene iht. inngått serviceavtale. En service består av etterfylling av kjemikaler, sjekk av filter på blåsemaskin, peiling av slam og feltanalyser av renset avløpsvann.
– Vi er kjent for å tilby en rimelig service som gjøres av våre egne, erfarne folk, sier Henriksen.

Aero har gjennomgått en egen 28-ukers test hos PIA i Tyskland hvor hovedpoenget er å teste hvor lang tid det tar før disse anleggene fungerer optimalt igjen etter lange perioder uten tilførsel av avløpsvann. Anlegget har teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk iht. EN-12566-3. Bruken begrenser seg imidlertid ikke kun til hytter og fritidshus, Aero kan også benyttes til boliger.

På nett

Anlegget kan utstyres med GSM-kommunikasjon for de som ønsker elektronisk overvåking av anlegget, hvor eier selv kan lese av driftsdata på telefon. Dette vil være gunstig der hvor servicemann er et stykke unna hytta. Servicemann kan da sjekke flere kontrollpunkter og foreta mindre rettelser via fjernstyringen. Anlegget er konstruert slik at hverken prosessen eller anlegget tar skade av om strømmen skulle falle ut når man ikke er tilstede. Men for å fungere optimalt over tid er det imidlertid avhengig av elektrisitet. I kalde perioder er dette enda viktigere.

– Vi har fått god mottakelse, siden produksjonsstart høsten 2020 er Aero allerede installert på mange hytter. Det siste året har det norske hyttemarkedet hatt et voldsomt oppsving, noe som gjenspeiles i et stort antall forespørsler på Aero for tiden, avslutter Runar Henriksen ved Odin Miljø i Fredrikstad.