Mats Prydz Halvorsrud i Nordre Follo kommune

Flere kommuner interessert i Halden-modellen

Selv om kommunale driftsavdelinger har behov for VA-tjenester kjøpes dette ofte eksternt. Halden har løst dette gjennom å fakturere internt i kommunen. Andre kommuner ser imidlertid med interesse på Haldens løsning.

0

For å utnytte materiell og mannskaper innen VA-drift har man i Halden kommune valgt å tilby tjenester til andre avdelinger i kommunen.

Leso også: Teknisk drift står gjerne til tjeneste for kommunen

Dette holder kostnadene nede i dobbel forstand, kommunen få gjort tjenester til en gunstig pris, samtidig som VA-personell kan fylle sine aktivitetsplaner helt opp. En klar fordel er at kommunens egne VA-folk kjenner de kommunale anleggene, og i Halden har man tradisjoner å hive seg rundt, enten det er snakk om spyling av rør som ikke fungerer, suging eller inspeksjon. Ifølge Roy Prang i Halden kommune kan dette dreie seg om å fylle en betydelig del av behovet internt i kommunen.

Lav bemanning

Etter en ringerunde med nabokommunene viser det seg at en slik praksis imidlertid er lite utbredt, men vurderes av flere. I Fredrikstad kommune er man ifølge Terje Johansen, virksomhetsleder VA, beskjedent bemannet og kan derfor ikke påta seg slike oppdrag, dermed settes jobbene til private entreprenører, som man har rammeavtaler med. Man har heller ikke noe større egen graveaktivitet i kommunen, og rammeavtalene går i samme skuffen som mindre graveoppdrag og små prosjekter, som da gjøres av eksterne.

Det samme er tilfellet i Sarpsborg, men her vil man etter henvendelse fra VANytt og artikkelen om Halden velge å se nærmere på dette i framtiden.

-I Sarpsborg er det vanlig å kjøpe disse tjenestene eksternt. Jeg vil imidlertid takke for spørsmålet og saken fra Halden, og vi kommer til å se på hvilke innsparingsmuligheter som kan ligge her, sier teknisk direktør Hasse Ekman i Sarpsborg kommune i en e-post til VANytt.

Innfusjonert

I Moss har man fra i år av fusjonert inn et allsidig eksternt kommunalt driftsselskap i kommunen og har dermed betydelige ressurser å spille på. Her er praksisen med å utføre tjenester internt i kommunen i sin begynnelse.

– Det er litt tidlig å se hvilket omfang dette vil få. Vi har vært gjennom mange endringer i det siste. Fra 1/1-20 ble det kommunale foretaket innlemmet i kommunen, ved siden av at Moss og Rygge ble til en kommune. Fra 1/1-21 ble noen VVS-rørleggere overflyttet til Eiendomsselskapet. Om 6 måneder vet vi hvor mye vi fakturerer det kommunale eiendomsselskapet, sier Anna-Karin Eriksson, leder for Virksomhet utførelse i Moss kommune i en epost.

Spennende 

I nybakte Nordre Follo kommune er man også interessert i å se på mulighetene. Man har allerede bygget opp en slagkraftig organisasjon innen VA for å gjøre mer arbeid på egen hånd.

– Halden kommune ønsker jeg å lære av. Vi har vært der på møte og gått gjennom deres prosedyrer på forskjellige løsninger, og de samarbeider godt mellom virksomhetene, sier Mats Prytz Halvorsrud, produksjonsplanlegger i Nordre Follo kommune.

– Dessverre så er vi fortsatt for «nye» og for «store» til at vi har greid å begynne et fruktbart samarbeid. Men vi hjelper eiendomsvakten om det skulle være noe, vi fakturer ikke for et oppmøte, men vi ber eiendom ta kontakt med eksterne krefter, som Norva for eksempel. Men på sikt skulle jeg ønske vi kunne blitt så strukturerte at vi kan begynne med intern fakturering på tvers, legger Mats Prytz Halvorsrud til.