På nordsiden av fjorden knytter man sammen industriområdet på Moskog øverst til høyre med nettet nede til venstre på Kusslid. Skjermdump Google map

Bygger ny spillvannslinje med tre pumpestasjoner

Sunnfjord kommune etablerer ny spillvannslinje som knytter et nytt industriområde og annen bebyggelse til avløpsnettet. For å transportere spillvannet fram bygges tre pumpestasjoner.

0

Som en del av en langsiktig strategi om å skaffe ny virksomhet til kommunen etableres et nytt industriområde på Moskog. Et viktig skritt i tilretteleggingen er å etablere forbindelse for spillvann fra industriomnrådet inn til eksisterende nett på Kusslid.

Samtidig gjør man det mulig for boliger og annen virksomhet å knytte seg til VA-nettet. Endestasjonen for spillvannet er renseanlegget på Øyrane i Førde.

En av pumpestasjonene som skal til Sunnfjord.

– Industriområdet er under oppbygging, vi har utarbeidet et av fire arealer. En aktør som har valgt å etablere seg her er Bring, som nå er i ferd med å bygge ny terminal, forteller Arve Hornnes i Sunnfjord kommune.
En virksomhet som nå kan koble seg til nettet langs den nye spillvannslinjen er blant andre jordbruksskolen.

Til å frakte spillvannet langs den nye linjen valgte kommunen i samarbeid med rådgiver Asplan Viak å gå for tre store avløpspumpestasjoner fra Biovac.

Leveransen omfatter komplette pumpesumper med overbygg, overløpskummer med mengdemåling, elektroarbeider, automasjon og VVS-tekniske arbeider.

– Vi har lagt mye jobb i denne anbudsforespørselen og er glade for at vi til slutt ble foretrukket av oppdragsgiver, sier produktansvarlig for pumpestasjoner Steffen Zeh i Biovac.

Stasjonene leveres med driftsovervåking som kobles opp mot kommunens sentrale toppsystem. Stasjonene har hver en kapasitet på ca 29 m3/t og er ellers utstyrt med tørroppstilte pumper og eget ventilrom.

Pumpestasjonene skal utplasseres på avløpslinjen som omfatter 4 km rørforbindelse fra Sunnfjord Næringspark på Moskog, og pumpestasjonene skal transportere avløpsvannet fram til eksisterende tilknytningspunkt på Kusslid.

– Med denne leveransen får vi igjen bekreftet vår posisjon som leverandør av også store kommunale pumpestasjoner, sier salgsdirektør i Biovac, Anett Ingier Ottesen.

– De siste årene har vi hatt flere tilsvarende leveranser, og sett i lys av Norsk Vann-rapporten som omhandler kommunalt investeringsbehov 2021 – 2040 har vi stor tro på dette forretningsområdet i årene som kommer, avslutter hun.

Stasjonene skal være levert innen utgangen av september 2021.