Det blåser rundt Sarpsborg Rådhus

Kommune krediterer kjøper for kvikkleira

Utbygger krevde 12,8 millioner kroner i erstatning for en kvikkleiretomt man hadde kjøpt av kommunen. Nå har man blitt enige om at kommunen blar opp 4,6 millioner kroner og tar tilbake tomta.

0

I november 2017 kjøpte Eikelunden eiendom en tomt av Sarpsborg kommune på området Kløvningsten. Man hadde planer om fire eneboliger i rekke på tomta, men da grunnmurene ble satt opp oppsto setningsskader, og undersøkelse av tomta viste et dyp av kvikkleire på inntil 22 meter.

Kjøper krevde kjøpet hevet med erstatning for pådratte kostnader og fortjenestetap anslått til 12 763 000 kroner. Tapet var tomtekjøpskostnader, forgjeves grunnarbeider og bygging av grunnmur, innhenting av konsulentbistand og andre direkte kostnader samt et fortjenestetap på ca. 1,3 millioner kroner per boenhet.

Kravet ble i september 2019 avvist av kommunen, men kommuneadvokat André Formoe Odsbu og kommunedirektøren vurderte faremomentene i en eventuell rettssak i ettertid så stor at man ønsket å få til et forlik.

Nylig ble det inngått forlik der kommunen kjøper tilbake tomta for 2,4 millioner kroner og  betaler Eikelunden 2,2 mill.

Både Eikelunden og kommunen har brukt store beløp på undersøkelser ved henholdsvis Multiconsult og RIGeo/Sweco. Konklusjonen er at utbygging ikke er økonomisk forsvarlig.

Multiconsult pekte på at grunnen kan karakteriseres som ekstremt dårlig, med meget sammentrykkbar kvikkleire – altså leire som beveger seg dersom den bygges på.

I september i fjor avslo kommunen både hevings- og erstatningskravet. Det førte til at Eikelundens advokat, Gunnar Stake-Larsen, i år varslet søksmål der man annet mente å ha en dokumentasjon på at kommunen kjente til kvikkleireproblemet før tomteområdet ble solgt, men unnlot å opplyse kjøper om det.

– Jeg synes at Sarpsborg kommune burde rydde opp etter seg, og ta ansvar for egne feil. Så langt har vi hatt god kommunikasjon med kommunen, og det håper jeg vi vil ha også i fortsettelsen. Men finner vi ikke fram til en løsning vil saken ende i retten uttalte tidligere Eikelundens advokat Gunnar Stake-Larsen i Kvale Advokatfirma, til Sarpsborg Arbeiderblad, som brakte saken.

Tidligere uttalte kommunen at problemene var selvforskyldte, men nå har man altså valgt å inngå forlik.