Bruk av virtuelle hjelpemider i VA er kommet for å bli og blir trolig et verktøy som anleggsrørleggere får befatning med

Første fagbrev i anleggsrørlegger-faget våren 2023

Det jobbes for tiden med læreplanen for anleggsrørleggerfaget. En anleggsrørlegger kan jobbe med vann- og avløpstjenester i bygg- og anleggsvirksomhet.

0

Initiativet til utdanningen kommer opprinnelig fra er det Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Rørprodusentene, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Fagforbundet.

Den nye læreplanen vil etter alt å dømme ta for seg bygging av VA-anlegg og tilhørende betong- og grunnarbeider, oppbygging av veier og fundamenter i tilknytning til anlegget, grøfting  med legging og sikring av ledningsnett etter til enhver tids regelverk. Opplæring innenfor gravefrie løsninger bør også være en forutsetning innen dette faget. Utdanningsdirektoratet kommer til å sende læreplanen på høring før den blir vedtatt.

En anleggsrørlegger kan jobbe med vann- og avløpstjenester i bygg- og anleggsvirksomhet. Anleggsrørleggeren jobber med grunnarbeid og legging av vann og avløpsrør i grunnen, og har oppgaver som:

  • drift og vedlikehold av rør og rørdeler
  • grunnarbeid og arbeid med rørsystemer til vann og avløp i blant annet grøfter og kummer
  • vedlikehold av offentlige og private vann- og avløpsanlegg
  • kunnskap om klima- og miljøutfordringer for best mulig sikring og vedlikehold av vann- og avløpssystemet
  • vedlikehold av maskiner, verktøy og utstyr

Arbeidsoppgavene må ofte utføres i vanskelig terreng, og det er derfor viktig å være ansvarsbevisst, nøyaktig og ha positive holdninger til natur og miljø.

Her er et vanlig løp for en anleggsrørlegger.

Les mer her