En ambisjon om å bygge hundreårs rørforbindelser

Rørprosjekter innenfor VA blir stadig større og mer omfattende både teknisk og logistikkmessig. For å lykkes med gjennomføringen er de fleste kommuner avhengig av å leie inn erfarne prosjektledere utenfra. WSP har klare ambisjoner på å være best på dette fagområdet.

0

Det foregår en storstilt utbygging av ledningsnett for tiden, ikke sjelden i forbindelse med at fortidens rør knekker i knærne. For de fleste kommuner og IKS-er har ledningsnettet etterhvert blitt både omfattende og teknisk avansert. Samtidig er teknologien er i sterk utvikling, med høyere krav til både sikkerhet, ytelse og energiforbruk enn noen gang. Mye handler dessuten om å beherske grunnforhold og ta hensyn til ytre miljøfaktorer. 

– Forbindelsene er like viktige som vannbehandlingen, det har vi sett mange eksempel på. Det finnes faktisk ennå røranlegg i drift som skriver seg fra 1800-tallet. Selv om mange vil si at dette er alt for gammelt viser det at dersom man bygger riktig vil det vare lenge, det er også vår ambisjon: Vi ønsker å bygge hundreårs vannforbindelser, sier Petter Skjelsbæk, leder for division Infrastruktur prosjektering i WSP, et rådgivningsselskap som har klare ambisjoner for virksomheten i Norge.

Petter Skjelsbæk, leder for Infrastruktur prosjektering i WSP

Komplikasjoner

I forbindelse med store rørprosjekter er det ikke uvanlig å møte på uforutsette grunnforhold og tekniske komplikasjoner, som kan føre til overskridelser både kostnadsmessig og tidsmessig. I tillegg kommer en rekke eiendomsmessige hensyn man skal lose i havn. 

– Å lede og gjennomføre VA-prosjekter handler om å planlegge riktig og sørge for at investeringene gir varige verdier langt inn i framtiden. Dette krever både personlige egenskaper og lang erfaring, og på toppen av det hele er det først et år eller to etter at man har hatt anlegget i drift man ser om det har vært vellykket, understreker Skjelsbæk, som har et klart mål om å bli markedsleder på nettopp prosjektledelse innen VA-transport, et område der man forøvrig allerede har hatt god fremgang. 

– En prosjektleder er også en rådgiver, og bør ha nok erfaring og framsyn til å gi kunden det han trenger, og kanskje litt mer enn det kunden husker på å spørre etter. Ikke sjelden involverer prosjektet mange parter, gjerne også nabokommuner, og man må kunne holde flere baller i lufta, og være god til å avdekke i tidlig fase hva som kan være flaskehalser, sier Skjelsbæk.

Erfaring

Ved siden av solid erfaring som prosjektleder er det viktig at man selv har erfaring med drift. Et anlegg skal være så enkelt og rimelig som mulig å drive, og skal fungere i mange år.
– Her er det mye å hente på å både bruke gode erfaringer, og samtidig forsøke å finne de framtidsrettede løsningene, sier Skjelsbæk.

WSP har allerede skaffet seg fotfeste på Østlandet og har allerede et godt grep om markedet innen det byggfaglige, ved siden av mange andre prosjekter innen infrastruktur, som vei og bane. I de senere årene har man som en naturlig forlengelse av oppdrag for private utbyggere også utarbeidet planer for overvannshåndtering. 

– Ut fra et bygg skal det alltid gå rør, det er slik det startet for oss. I dag prosjekterer vi nye rørforbindelser for flere kommuner og vi har bemannet opp kraftig i de siste 3-4 årene. Nå er vi ti personer på dette feltet, som dermed en gruppe i vekst blant våre 600 ansatte i Norge. På verdensbasis er vi 54000 ansatte, og vi har ambisjoner om å vokse i Norge, forteller Skjelsbæk.

Flere fag

Blant fagmiljøer som stikker seg ut har WSP Norge også Golder, som WSP nylig ervervet, en faglig dyktig avdeling i Drammen som arbeider med grunnforhold, ytre miljø og problematikk omkring forurensning.

– De fleste av våre ansatte har erfaring fra flere sider av bordet, både som entreprenør og i kommune, ved siden av lang fartstid som rådgiver. Vi er for tiden involvert i en rekke VA-prosjekter, blant annet no-dig og rørfornying, bekkeåpninger og naturbaserte løsninger, sier Skjelsbæk.

WSP er forøvrig Sveriges tredje største rådgivningsselskap med 4200 ansatte. I Danmark besitter man solid spisskompetanse, blant annet innen håndtering av overvann. 

– Våre VA-rådgivere jobber gjerne tett med landskapsarkitekter i et tverrfaglig miljø, der vi stadig kan hente inn kompetanse fra våre nordiske søsteravdelinger, avslutter sier Petter Skjelsbæk, leder for Infrastruktur prosjektering i WSP.