Mette Hareide er HR ansvarlig hos Heidenreich

Trivsel på jobben viktig i tunge tider

På tross av krevende arbeidsforhold under Covid-situasjonen har Heidenreich klart å oppnå god vekst i et ellers synkende marked. Nå vil man heve kompetansen til de ansatte ved å gi de et enda bedre utdanningstilbud, som skal bidra til å styrke intern kompetanse.

0

– 2020 ble et spennende år både omsetnings- og resultatmessig. Forventningene våre til 1. kvartal 2021 har derfor vært skyhøye og vi er svært fornøyd med fortsatt god vekst i et nedadgående marked. Vi har en vekst på nesten 15% så langt i år, og dette tilsier at vi fortsetter å ta markedsandelers sier adm direktør Bjørn Moen.

Trives

En viktig bidragsyter til at man har maktet å fortsette den lønnsomme veksten er at man har gjort mye for at medarbeiderne skal trives på jobb. En intern undersøkelse gjennomført i siste halvdel av 2020 viste en overordnet trivsel og tilfredshet på hele 4,5 på en skala fra 1 til 5.

– Det er også svært gledelig at ansatte er stolte av å jobbe i Heidenreich, med en score på hele 4,6, sier HR leder Mette Hareide.

Man ser dermed stor nytte av læringsportalen, og har erfart at den er et viktig virkemiddel for å sikre kompetanseheving gjennom hele ansettelsesforholdet, fra man er nyansatt til man går av med pensjon.

– Kompetanseheving gjøres både som e-læring, seminarer, klasserom, praktiske øvelser etc., og alt vil administreres gjennom en digital plattform hvor den enkelte har full oversikt over sine kompetanseplaner, målsetninger og måloppnåelse, forklarer Hareide.

Skole

For å ta kompetanseheving et steg videre, etablerer man nå også Heidenreich skolen. Det kommer til å fungere som et kompetansesenter for de ansatte, med en digital lærings- og utviklingsplattform hvor alle medarbeidere kolleger kan få tilpasset en læringsplan utfra den enkeltes stillingsrolle og behov.

– I Heidenreich er det fokus på å levere kvalitet og kompetanse til våre kunder. Markedet krever stadig mer, så kompetansekravene øker i alle funksjoner. I tillegg er styret og ledelsen i Heidenreich opptatt av å beholde dyktige ansatte, og da må den enkelte få muligheten til å utvikle seg og styrke sin kompetanse, sier Hareide.

Til tross for lavere markedspriser i 2020 opplevde Heidenreich tidenes økning i omsetning, og oppnådde en resultatforbedring på over 50 millioner fra 2019 til 2020.