Anbefaler vinterantrekk til Finnmarks vannkummer

Troms og Finnmark er av de mest frostutsatte områdene i landet og aktiviteten innen VA er god. Denne vinteren kom snøen ikke før i februar, men det er ikke derfor stadig flere av VA-installasjonene utstyres med isolasjonshatt.

0

Det er stor aktivitet innen VA for tiden i Finnmark. Både nye boligområder og rehabilitering samt en rekke veiprosjekter er i gang – og det er fler under oppseiling.

– Det er mye veibygging her oppe nå, blant annet er tunnel over Kvænangsfjellet

Bjørn Petter Olsen

er et stort prosjekt. Vann og avløp følger naturligvis ofte med i store veiprosjekter, i tuneller snakker vi om drenering, overvannsløsninger og annet, sier Bjørn Petter Olsen, selger VMT Nord ved Brødrene Dahls avdeling i Alta.

I forbindelse med utbygging av drikkevannsnettet er det et uomtvistelig faktum at Finnmark og Indre Troms er av de mest frostutsatte områdene i landet. 

– Her i Alta har det vært lite snø i vinter, noe som tydelig viser at man skal ta frostbeskyttelse på alvor. I Indre strøk av fylket er det som kjent krav om 2,5 meters dyp dersom man skal grave ned VA-installasjoner, så frostsikring er viktig, forteller Olsen.

Et viktig nytt grep innen isolering av kummer er å bruke isolasjonshatter.

– Både rådgivere og entreprenører har fått opp øynene for å bruke isohatter i stedet for å isolere bakken omkring. Det sparer tid og gir en sikrere løsning. Selv om entreprenørene her i nord har ekstra fokus på frostsikring kan det skje at markisolasjon bli skadet eller kjørt over, det skjer jo ikke med isohatter, derfor anbefaler vi det. Markisolering krever også egne masser og kvalitetssikring hele veien. Med isohatt og egen isolasjon av kummen lenger nedover får vi en løsning som tåler ekstreme forhold, forteller Olsen.

Bruk av isolasjonshatter gjør det også mulig å ikke måtte grave så dypt.

– Å grave koster penger, vi ser en trend der man heller legger grunnere grøfter og bruker isolasjon, dermed sparer man både tid og penger, forteller Olsen, som skal levere et dusin isohatter med det første til Berlevåg VA.

Rådgivende ingeniør er her Aquapartner og entreprenør er Oscar Sundquist i Kirkenes.

Avdelingen i Alta dekker området nordre deler av Troms i tillegg til Finnmark, mens hovedkontoret for regionen ligger i Tromsø. I tillegg har Brødene Dahl et servicesenter i Hammerfest, ca 14 mil unna. Her er det mest fokus på VVS, men man leverer også VA-produkter.

I tillegg til veiprosjekter er det en god del fornyelse og utbygging innen vann og avlop.

– Det har vært god aktivitet både i fjor og så langt i år. Vi har levert til mange nye boligfelt og til rehabilitering av eldre anlegg. Noen kommuner sliter med lekkasjer og renoveringen er derfor viktig, forteller Olsen.

Signalene fra både kommuner og fylke er klare på at det skal investeres mer innen vann og avløp. Alta kommune har planer for en rekke prosjekter på bordet. – Slik det ser ut så langt i år er det bra, vi regner med at dette blir et bra år for oss, sier Olsen.

Bjørn Petter Olsen og Johan Henrik Lantto ved Brødrene Dahls avdeling i Alta.