Fredrik Forshaug hos Norsk Miljøservice satser på god kommunikasjon med minirenseanlegg

Satser på å ta minirenseanlegg til nytt nivå

De går offensivt til verks innenfor VA-Norge. Om ikke lenge etablerer man seg i nye lokaler ved E18, og framstår som en komplett leverandør til både VA og infrastruktur. En av favorittene i markedet er minirenseanlegg, der man tilbyr blant annet fjernstyring, full oppfølging, løsninger for UV-desinfeksjon og tørking av slam. 

0

Selskapet Norsk Miljøservice har sine røtter i Sykkylven, og på nord-vestlandet har man allerede sørget for å skaffe seg et godt grep om VA- og infrastruktur markedet. Virksomheten har siden etableringen i 2013 lagt vekt på å være en uavhengig aktør. De siste par årene har man satset på å vinne terreng på Østlandet, og avdelingen her er nå planlagt utvidet med nytt og større bygg langs E18 like syd for Drammen.

I dag er det mulig å overvåke minirenseanlegg.

Norsk, uavhengig og komplett 

– Vi har hatt store visjoner fra starten av om å tilby det beste utvalget, det å være en komplett leverandør, uavhengig av hverken utenlandske eiere eller produsenter, det er vår oppskrift og strategi. Da den norske bedriften Ducatel kom inn på eiersiden for fem år siden fikk vi mer muskler og en ny anledning til å satse videre. Nå er vi på plass på østlandet i full styrke, og dette er en del av vår langsiktige plan, forteller salgssjef VA, Fredrik Forshaug ved Norsk Miljøservice.

Hovedfokus går langs to linjer, som er å tilby komplette rørpakker innen alt som trengs til infrastruktur, inkluder rør for vann, avløp, kabel og fiber. I tillegg skilter man med en rekke smarte løsninger innen rensing.

– Samarbeidet med Ducatel gjør at vi kan tilby alt som entreprenør trenger for å gå fram med veiprosjekter, vann og avløp samt til annen infrasrtuktur. Vi kan tilby komplette hyttefelt fra vannrør til teleboksen på veggen. Å kunne tilby en full pakke er et være eller ikke være i dette gamet, sier Forshaug.

Å hevde seg i VA-markedet krever både betydelig lagerplass og logistikk

Digitale minirenseanlegg

Et voksende marked der man stadig tar nye andeler er minirenseanlegg. Her satser man på å gå lenger og ta et større ansvar enn det som er vanlig, for at anleggene skal fungere til enhver tid.

– Vi har jo sett at minirenseanlegg er vanskelige for kundene å forstå, og det er fort gjort at anlegget faller ut, med forurensning som resultat. Derfor ønsker vi å ta ansvar for at renseanleggene virker. Vi har begynt å gjøre anleggene smarte, og kan i dag drive full overvåking av alle anlegg vi har levert, inkludert å se behovet for slamtømming. Dersom noe unormalt inntreffer får vi beskjed, og vi forsøke å kjøre en diagnose og re-starte anlegget. Hvis dette ikke føre fram må vi ut og sjekke. Framtiden er digital og miljøvennlig, og her føler vi at vi må ligge i front, forteller Forshaug.

En naturlig del av markedsføringen er å holde tett kontakt med kommunene og sørge for at kunden får en løsning som alle er fornøyd med. Her tilbyr man både UV-desinfeksjon som etterbehandling når det kreves og tørking av slam er også mulig.

– Mange hytter ligger et godt stykke fra vei, med tørking av slam er man mindre avhengig av at slambil kommer fram. En tørke gjør at man kan få sanitær komfort også ved hytter som ikke ligger ved vei, samtidig som man kan kompostere slammet om ønskelig, understreker Forshaug.

Å etablere et stort lager ved E18 ved Drammen ligger allerde i planene til Fredrik Forshaug

Stadig større utvalg 

Som en del av målet om å tilby alt som VA-bransjen etterspør har man sørget for å bygge opp et bredt utvalg av produkter, det være seg innen pumpestasjoner, kummer, overvannsrør, drensrør, koblinger og ventiler. Et område man også satser på er oljeutskillere og ventilasjonsrør i grunnen.

– Med et godt nettverk av forhandlere og med ny beliggenhet ved E18 ønsker vi å vokse videre innen vei, VA og infrastruktur. Med gode produkter i ryggen og solid kompetanse kan vi levere komplette løsninger av høy kvalitet, avslutter Fredrik Forshaug ved Norsk Miljøservice i Sykkylven og Drammen.