Nyheter

Nyheter

Skanska skal bygge E39 Hove-Sandved

Skanska har signert kontrakt med Statens Vegvesen om byggingen av prosjektet E39 Hove – Sandved i Rogaland. Kontrakten har en verdi på 330 millioner NOK, og inngår i ordrereserven for første kvartal.

Hvordan vinne offentlige anbudskonkurranser

Gjennom et samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har NHO fått gjennomslag for en egen næringslivsportal for offentlige anskaffelser.

Blodtrimmet avløpsrensing med nytt fellingsmiddel

Rakkestad kommune leverer svært gode fosfortall, på tross av betydelig innslag av overvann i spillvannet. Hemmeligheten er god prosesskunnskap, velfundert drift og oppfølging av fosforverdiene. Man har også byttet fellingsmiddel.

Økt krav til sikkerhet på dammer i nytt klima

En pilotstudie av 24 norske dammer som har munnet ut i rapporten «Klimaendring og damsikkerhet». Den skal gi grunnlag for klimatilpasningstiltak for dammer underlagt damsikkerhetsforskriftens krav og NVEs tilsyn.

God framdrift for Lyseren prosjektet

Norges største VA-prosjekt innen trykkavløp er i god gjenge. I løpet av året vil ca 500 hytter omkring innsjøen Lyseren i Østfold og Akershus være tilknyttet det nye VA-nettet.

Vegvesenet holder gamle og nye veier åpne for fisken

Vegvesenet i Nord Trøndelag legger til rette for at fisk skal få følge naturlige vandringsruter. Ofte er det kun enkle midler og litt tilrettelegging som skal til.

Framtiden ligger i kulvert, men samarbeid kan være krevende

Kulvert i bygater er en smart løsning for alle de som skal samme vei under gateplan. Men å få samtlige med i en felles løsning og dessuten å kunne bli enige om kostnader kan være en utfordring.

Stokke, Andebu og Sandefjord blir en kommune – Sandefjord

Etter at Stokke og Andebu hadde gjort sine vedtak om kommunesammenslåing tidligere i uken, vedtok et enstemmig bystyre i Sandefjord at kommunen skal søke om å slå seg sammen med sine to nabokommuner. Dermed er det i praksis avgjort at de tre kommunene etablerer en ny kommune fra 1. januar 2017.

Bred enighet om at fagskolene må styrkes

Onsdag 4. februar arrangerte NHO og LO et felles frokostmøte hvor temaet var "Visjoner for fagskolen". Det var bred enighet om at mange flere må velge høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskolene.

Fikk rammeavtale for overvåkning av indre Oslofjord

Norconsult har vunnet oppdraget Miljøovervåkning av Indre Oslofjord, en rammeavtale på 2+1+1 år for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid for indre Oslofjord.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com