Aktuelt

Aktuelt

Svært lite mikroplast i norsk drikkevann

Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser nye analyser foretatt av Norsk Institutt for Vannforskning. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko.

Avløpsslam bør ha større potensiale for landbruk

Utnyttelse av slam fra avløpsrenseanlegg til landbruksformål er fortsatt preget av utfordringer. Ved bedre kontroll på kvaliteten og mer bruk av bærekraftige renseprosesser kan landbruket bli en spennende partner i framtidens grønne VA-løsninger. 

Bergen kartlegger private anlegg 

For å sikre vannforsyningsnettet mot innslag av forurensing kartlegger Bergen kommune alle private virksomheter som er koblet direkte til det kommunale nettet. Samtidige legger man inn denne informasjonen i et nyutviklet dataprogram som skal sørge for effektiv operativ sikkerhet mot uønskede hendelser.

Haltbrekken tilbrakte Verdens Miljødag på Hias

På verdens naturdag besøkte Lars Haltbrekken Hias IKS og Hias How20. Bakgrunnen for besøket var den nylig avlagte stortingsmeldingen «Avfall – Større ressurs, mindre ulempe». Gjennom arbeidet med avfallsmeldingen ble Haltbrekken oppmerksom på Hias og de mulighetene som ligger i å etablere sirkulære industriparker basert på råvarer i avløpsvann.

VPI blir nordisk hovedsete for miljøsatsingen hos Kingspan

Kingspan Group kjøper Vestfold Plastindustri(VPI) og går inn for å styrke virksomheten. Man gir samtidig VPI tilgang til flere produkter og teknologi innen vann- og avløpssegmentet. Kingspan Group gjøre VPI til hovedsete for sin satsing i Norden.

Skal måle el, vann, fjernvarme, -kjøling og gass i Gøteborg

Nylig vant Powel en offentlig konkurranse utlyst av Göteborg Energi om et innsamlingssystem for måleverdier for fjernvarme, samtlige kategori 2-5 målere på el og et mindre antall kategori 1 el-målere, vann, fjernkjøling og gass.

Store planer og åpen ideutveksling på vellykket VA-konferanse

Under en fagkonferanse i regi av Brødrene Dahl på Hankø i forrige uke ble framtidens planer for kommuner og veivesen i Nedre Glomma-regionen presentert. Det er snakk om investeringer i mangemilliarder klassen. Nabobyene samarbeider allerede på flere plan og åpner dessuten for mer ideutveksling enn tidligere.

Må bli enklere å konkurrere om offentlige oppdrag

Høyere terskelverdi har gjort det svært vanskelig for små bedrifter og gründere å komme seg inn på det offentlige markedet. Nå foreslår NHO-sjef Kristin Skogen Lund å gjøre det enklere for bedriftene å konkurrere om mindre anbud.

Søndre Follo Renseanlegg tester ut biogass

Antec Biogas har satt ut sin testreaktor på Søndre Follo Renseanlegg. Første del av prosjektet er utprøving av prosessen med slam fra renseanlegget samt å foreta analyser av resultatene.

Den digitale tvilling tar form

Powel åpnet i går sin årlige konferanse for VA-brukere. Foruten en gjennomgang  og visning av videreutviklede programvarer ble dagen viet datasikkerhet, lekkasjesøking, digital utvikling og nye kundeløsninger. Visjonen om den digital tvilling ble også forklart.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com