Brandstories fra KROHNE Norway

VAnytt Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

KROHNE Norway

KROHNE Norway: VA-bransjen ønsker å måle mer

Vann- og avløpsbransjen installerer stadig flere målere for å kvantifisere sine strømmer.

KROHNE Norway: Ny sensor for totalt suspendert stoff (TSS)

I sedimenteringsbassenger og under slambehandling er måling av TSS (totalt suspendert stoff) en viktig parameter å holde øye med.

KROHNE-konsernet overtok i 2001 KROHNE Instrumentation (grunnlagt i 1980) som den gang var et selskap i Fagerberg-gruppen. Dette bidro til å skape ytterligere vekst samt å introdusere ny teknologi, nye produkter og nye løsninger på det norske markedet. I 2004 utvidet KROHNE sine aktiviteter i Norge ved oppkjøp av Skarpenord (grunnlagt i 1957) i Brevik, som under navnet KROHNE Marine opererer på det globale markedet som marine senter i KROHNE konsernet. Selskapene er organisert som divisjoner under KROHNE Norway AS, men opererer som to selvstendige selskaper:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com