Nyutviklet trykkreduksjonsventil i polymer

Den første trykkreduksjonsventilen i polymer er kommet. Den har ingen membran og inneholder bare en bevegelig del. Et strømlinjeformet design i polymermateriale reduserer turbulens og støy og gjør det dermed enklere å finne vannlekkasjer.

0

Polymerer har forlengst gjort sitt inntog innen VVS og sanitærutstyr. Nå har det britiske selskapet Oxford Flow utviklet en trykkreduksjonsventil for VA i polymermaterale og tilsvarende ventil for olje- og gassindustrien i stål. Ventilen er nylig testet ved med Bergen Vann KF med gode resultater.

– Området trengte bedre brannvannsdekning, og når ventilen kom på banen ville vi prøve om den klarte å dekke vårt behov. Noe den har klart, den justerer seg mesterlig og lager nesten ikke lyd på ledningsnettet eller i stasjonen ellers. Dette er bra for lekkasjesøk og HMS. Vi er fornøyd med vår nye installasjon, sier Tor-Arne Torsvik i Bergen Vann KF.

Ventilen er meget kompakt

Brannvann

Til denne testingen ved Bergen Vann benyttet man Oxford Flows egenutviklede pilot modell, som er en ny patentert serie av pilot-opererte, kort byggelengde, trykkreduksjons-ventiler med aksial strømning for vann. Selskapet Steinar H. Sunde AS har vært delaktig i utviklingsprosessen og skal distribuere den nye ventilen i Norge.  – Ventilen som ble testet er en DN150, PN16 trykkreduksjonsventil.Ventilen, i stålmateriale for bruk i olje- og gassindustrien, er nesten ferdigutviklet og skal testes ved K-lab på Kårstø sommeren 2019, forteller Petter Hovland ved  Steinar H. Sunde AS til VANytt.

Innmaten består av kun en bevegelig del, og strømningen er rettlinjet

Tre måneder

Resultatet av 3 måneders prøveperioden er at denne ventilen har levert stabilt trykk på nettet. Piloten ble satt til å levere et nedstrømstrykk på 8,9 bar med et oppstrømstrykk på 11-12 bar.  I testperioden var nedstrømstrykket stabilt innenfor +/- 0,3 mH2O. I testperioden var strømningshastighetene mellom 5 – 15 l/s, men ventilen, i denne størrelsen, kan levere opptil 50 l/s. PRV-ventilen fungerer som «master» og gir et nøyaktig og stabilt trykk i ledningsnettet, for vannlevering til området, som 1 av 3 forsyningslinjer.
– Når pumpene startet og stoppet endret innløpstrykket seg raskt, noe ventilen responderte hurtig på, utløpstrykket forble stabilt selv ved raske trykkendringer, forteller Hovland.

Polymer

PRV-ventilen, som den heter er WRAS-godkjent, og er bygget i en lett polymerkonstruksjon for å redusere vekten betydelig sammenlignet med tradisjonelle trykkreduksjonsventiler.
Den lave vekten gjør det lettere å installere den i eksisterende infrastruktur. Løfteutstyr under installasjon og vedlikehold trengs ikke.
– Siden ventilen ikke har membran, som konvensjonelle ventiler har, og kun en bevegelig del, er vedlikeholdskostnadene svært lave og reduserer den totale kostnaden over ventilens levetid, forklarer Hovland.

Stabil

Ventilen har klassens ledende nedgraderingsgrad, opptil 7 til 1, og leverer stabilt mengden vann over hele ventilens kapasitetsområde.
På grunn av ventilen har aksial strømning, vil også trykkfallet over ventilen være vesentlig lavere enn sammenlignbare, tradisjonelle trykkreduksjonsventiler.
– Denne ventilen tilbyr pilotstyrt nøyaktighet, og kan integreres med aktuator og sensorer for å inngå i et smart-nettverk koblet mot SCADA. Dette for å overvåke og fjernstyre ventilen eksternt fra et kontrollrom, forklarer Hovland, som allerede kan levere DN50, DN80, DN 100, DN 150 og DN200 i polymer.