Diana Schleider, Produktsjef og kvalitetsleder Isoterm/Isovarm viser frem den nye bryteren Easy Reg

Ny energisparende styring til Isoterm stikkledninger

For å kontrollere varmebruken og holde energiutgiftene i Isoterm stikkledninger med varmekabel på et minimum har Pipelife utviklet et nytt styresystem, kalt Easy Reg. Det bygger på samme prinsipper som  Smart Reg, som brukes til frostsikring av Isoterm fellesanlegg.

0

Både for å slippe å grave og sprenge i naturen og for å spare kostnader legges ofte vann og trykkavløp i grunne grøfter rett under torva. Da er det en dyd av nødvendighet å ha et varmesystem som holder rørledningene frostfrie.

Etter oppkjøpet av Isoterm er Pipelife ledende i markedet med frostfrie systemer. Tidligere har de utviklet Smart Reg, et styresystem med termostat for fellesanlegg. Inntil nylig har varmen på frostfrie Isoterm stikkledninger med varmekabel kun blitt styrt av en enkel 2-trinns-bryter (drift – 0 – tine).

Denne uken ble imidlertid et nytt energisparende styresystem for frostsikring av Isoterm stikkledninger med varmekabel presentert av Pipelife på Ringebu fabrikken.

– Easy Reg er en ny brukervennlig løsning for å regulere varmen som brukes til å holde stikkledninger frostfrie, enten det dreier seg om en vannforsyning eller trykkavløp, forteller Gunnar Haug ved Pipelife til Vanytt.

Easy Reg styres fra en app.

Via APP

Easy Reg er altså et produkt rettet mot sluttbruker, som skal sørge for at man på enkelt vis  kan holde rør fra hytta til fellesanlegget frostfrie, og det med minst mulig energiforbruk.

– I et hyttefelt kan enkelte stikkledninger være lange, og i det lange løp vil det kunne påløpe en del kostnader til strøm, ikke minst dersom man glemmer å slå av varmen. Med Easy Reg kan man selv stille inn  systemet til kun å bruke varme kun når det er nødvendig. Hvis temperaturen går over null, eller en annen innstilt temperatur, vil varmekabelen  slå seg av, for så å starte opp igjen når kulda setter inn, forteller Haug.

Easy Reg er utformet etter samme prinsipper som Smart Reg, som styrer varmebruken i Isoterm fellesanlegg, men som har tilgang via internett.
– Easy Reg programmeres og justeres derimot  med en APP via Bluetooth med en smart telefon eller nettbrett. Av/på og valg av tining styres ved å trykke manuelt på knapper i den lille sentralen, forklarer Haug.

Kjenner temperatur

Easy Reg er svært enkel å montere for elektriker, og kan dessuten ettermonteres på eksisterende stikkledninger, forutsatt at samtlige varmekabelledere sammenkobles i enden og kommer inn i bryteren.

– Selve montasjen er ukomplisert: man stiller inn hvilken type varmekabel man har, og lengden på denne. Easy Reg bryteren tilpasser effekten deretter. Man kan velge å koble til en termostat, som gjør at bakkeføleren «kjenner på»  temperaturen i jorda og  strøm kobles til kun når det er nødvendig, forklarer Haug.

Denne bakkeføleren til termostaten blir gravd ned sammen med  Isoterm røret, eller kan ettermonteres på egnet sted, slik at den måler temperaturen som er i bakken på en representativ måte.
– I det lange løp vil det for de fleste lønne seg å ha en termostat, ikke minst dersom ledningen er på en viss lengde. Med en termostat vil man ha et sikkert og energibesparende «Enøk» opplegg for vann, samtidig som man i større grad også sikrer trykkavløpsledningene, forklarer Haug.

Sparer energi

Fra tidligere har man sett at oppvarming av Isoterm fellessystemer med Smart Reg og termostat har gitt ekstremt lave energiutgifter. Man har snakket om muligens en hundrelapp eller to i året for hver abonnent. Utgiftene til å holde stikkledningen frostfri har imidlertid gått på selve hytta.
– Med Easy Reg blir det nå  også for hytteeier mulig til å ta i bruk et tilsvarende smart system for å styre varmen på stikkledningen, så dette er egentlig et produkt som gjør grunne ledninger enda mer aktuelt og nå også rimeligere i drift enn tidligere, forklarer Haug, som regner med at Easy Reg vil spare betydelige mengder energi i det lange løp.

Styring med termostat er imidlertid en valgfri funksjon. All strøm til ledningen går gjennom bryteren som kobles opp direkte på selve systemet. Easy Reg leveres med DIN-skinne for enkel montasje i sikringsskap. Ved montasje på vegg benyttes  egnet veggkapsling.
Styringsenheten er godkjent for inntil 25A og kan benyttes for både T75 blåohmsk varmekabel (for 15-75m stikkledning) og T300 grønn ohmsk varmekabel ( for 70-300m stikkledning).

Stikkledning med Isoterm rør

Brukervennlig

App’en brukes for å programmere, justere, vise status og vise eventuelle alarmer i Easy Reg.

Her kan man se om termostat-funksjon er valgt av eller på, sette temperaturgrense for termostat, ser på valgt temperaturgrense, vise valgt tinetid, samt vise om tining pågår. Man kan også få vist målt temperatur i bakken og alarm ved for høy temperatur i bryteren.

– Med Easy Reg med APP blir montasjen noe rimeligere, da kobling blir enklere og evt. ekstern termostat utgår. Hva som skal vises og hvem som skal kunne gå inn og styre/justere systemet kan settes opp i tilgangsnivået. Her er det flere valgmuligheter, både for sluttbruker, elektriker, support eller service, forteller Haug.

Med APP grensesnitt til Easy Reg blir det enklere å gjøre endringer og programvareoppgraderinger, samt sammenkobling med smarthus-løsninger.