Kommentar til artikkel om Sarpsborg og Fredrikstad i VAnytt

Fredrik Hellström. Direktør FREVAR KF:

0

Kommentar til artikkel i VAnytt 19/11-20. Fredrik Hellström. Direktør FREVAR KF.

I artikkelen går Tommy Olsen til angrep på administrasjon og politikere i Fredrikstad og Sarpsborg kommune, og FREVAR KF.

– Artikkelen er basert på udokumenterte påstander og rykter. Dette må selvsagt artikkelforfatteren stå for selv. FREVAR kan ikke akseptere negativ omtale basert på et slikt grunnlag, og ønsker derfor å kommentere følgende:

Fakta er at det er gjennom flere år er gjennomført vurderinger rundt mulig samarbeid for å løse de nye rensekravene som både Fredrikstad og Sarpsborg får. De første vurderingene for mulig felles avløpsrenseanlegg var ikke detaljert og derfor mangelfulle. Den første utredningen tok blant annet ikke hensyn til totaløkonomi og en rekke andre forhold som kapitalkostnader, nødvendig ledningsnett med mer. Derfor vedtok Sarpsborg kommunestyre og Fredrikstad bystyre tidlig 2020, at det var nødvendig med forprosjekt med teknologivalg. Med disse utredningene ønsket man å få bedre kontroll på ikke minst de økonomiske alternativene som begge byer står ovenfor. Samtidig møter utredningene fylkesmannen krav til gjennomført teknologivalg innen 31/12-20.

Det er i hele 2020 jobbet intenst i begge byer. Man har konkurranseutsatt og kjøpt inn konsulentbistand, det er på veien gjennomført koordineringsmøte mellom konsulentene i begge byer, det har vært en åpen og god kommunikasjon mellom byene. Når man diskuterer om svært store beløp som vurderes investert, kan man ikke som forfatter skriver «drømme om en slagkraftig miljøbedrift», man må som ellers i livet forholde seg til hva det faktisk koster og hvem som skal, kan og må betale. Når man ukritisk sammenligner med planlagte solskinnshistorier andre steder i landet, uten å se de faktiske realitetene økonomisk, miljømessig samt hva som teknisk er mulig, blir dette useriøst i et fagtidskrift.

Artikkelen preges av påstander om dårlig utført arbeid, og dette har forfatter fått bekreftet av «sikre kilder». Dette er ikke dokumentert, selv ikke når FREVAR ber om konkretisering, av artikkelforfatter.

Vurderingene er ferdige og viser at det rent økonomisk vil koste betydelig mer for Sarpsborg å delta på et felles avløpsrenseanlegg på Øra i Fredrikstad, enn å utvide sitt eksisterende anlegg.

Tommy Olsen hevder at «Sarpsborg enkelt kunnet fikse vannforsyningen i Fredrikstad». Ingen kan enkelt ordne vannforsyning i større byer, det dreier seg om store investeringer i anlegg og rør.

Artikkelforfatter melder på spørsmål fra FREVAR at det er opp til lesere av artikkelen å vurdere om innholdet er satire, eller om det skal oppfattes som en seriøs fagartikkel.

Det er betenkelig at en artikkel i et fagtidsskrift blir framstilt som en nyhet når den er så useriøs og tendensiøs. Før man utfører en så total slakt av slike store prosjekter, bør artikkelforfatteren i det minste lese gjennom de rapportene som seriøse fagmiljøer har utarbeidet. Dette er offentlig tilgjengelig informasjon, som ville kunne vise at den første forstudien ikke var omfattende og detaljert nok til å vise hele sannheten i denne saken.

Fredrik Hellström. Direktør FREVAR KF.