Intec Pumper installerer alt i overdelen. Slik ser det ut når det fraktes ut. (Foto: Knut Bjerke AS).

Effektivt samarbeid om komplett pumpestasjon

Takket være et effektivt samarbeid mellom leverandør av kum og overdeler kan begge deler monteres direkte på byggeplass. Gevinsten er høy effektivitet og kvalitet samt konkurransedyktige priser.

0
Gjort på en to: Entreprenøren har satt ned bunndelen, klar til omfylling. Komplett overdel til settes på plass Foto: Høydahl Entreprenør/ Østfold Betongprodukter

Fiks, ferdige pumpestasjoner til trykkøkning i drikkevannsforsyning blir i stadig større grad prefabrikert. Bedriftene Intec Pumper AS og Østfold Betongprodukter AS har lykkes i markedet, ved å kombinere sine ressurser, og har de siste fem-seks årene satt opp et godt fungerende samarbeid om leveranser av prefabrikerte trykkøkningsstasjoner.

De bygges ferdig inne på et varmt verksted, komplett med alt av pumper og tilhørende «leamikk». Ferdig montert inne i dertil egnet bygg kjøres det ut med lastebil, heises ned i ferdiggravet grop. 

Jon Gunnar støten hos Intech pumper

Komplett og klar

– Stasjonen kommer komplett ut til grøftekanten. Anleggsarbeidet blir kun tilkobling av strøm og vannledninger inn og ut, sier Jon Gunnar Støten, avdelingsleder VA hos Intec Pumper AS, og en sentral brikke i et leveransesamarbeid som opplever en stadig økende etterspørsel. I 2021 skal Intec Pumper levere 10-12 slike anlegg, ca ett pr måned. 

En pumpestasjon består av to hoveddeler, underdel og overdel.

Underdel kan være en 1600-2400 betongkum med ventiler, rør tur/retur pumper og ilegg for renseplugg. Her går vannledningen inn på lavtrykkssiden og ut på høytrykkssiden.  Overdelen er som regel  et bygg på betongfundament med luke ned til ventilkammeret i underdelen. Her er det montert pumper, rør, ventiler, instrumenter, VVS og en aumatikk med driftskontrollanlegg. 

– Vi prosjekterer alle våre leveranser av pumpestasjoner med å tegne en 3D-modell av komplett løsning. Vi går igjennom løsninger og detaljer med sluttkunde før produksjonen starter. Sluttkunde kan dermed være med å forme løsninger etter sine behov, samtidig som vi kvalitetssikrer leveransen. Det gir et meget godt og helhetlig sluttresultat, sier Støten. 

Støping av underdel hos Østfold Betongprodukter

Effektiv samproduksjon

Rør og ventiler leveres av Intec, og monteres i betongkum av Østfold Betongprodukter i Mysen. Intec Pumper prefabrikkerer overbygget med alt av rør, pumper, ventiler, elektro og automasjon i sitt verksted på Vinterbro utenfor Oslo. Akkurat hvor ferdig alt blir montert er opptil kunden som skal ha det. 

– Vi har mulighet for 100 prosent prefabrikkering av en komplett pumpestasjon. Det gir meget kort byggetid på anleggsplassen. For oppdragsgiver betyr det gode økonomiske besparelser, sier han. 

Prosjektering av anlegget kommer an på anbudskonkurranseform og entreprisemodell. I totalentrepriser gjør Intec Pumper ofte prosjekteringen, eller det kan være rene utførelsesentrepriser der konsulentselskaper normalt er prosjekterende.

Montering av pumpe i kum, hos Østfold Betongprodukter

For Østfold Betongprodukter gir samarbeidet med Intec Pumper velkomne leveranser. Om «produkttypen» komplette trykkøkningsstasjoner er litt ny og annerledes, så er leveransen fra produksjonshallen i på samme kvalitetsnivå som øvrige leveranser derfra. Det vil si veldokumenterte og gjennomtestede produkter med innfesting og standard konsoller

Blådeler monteres i kumbunnen i spesialutviklede fester. Basal har lagt ned store ressurser i å beregne, teste og dokumentere disse produktene. Her blir blådeler av høyeste kvalitet montert inn i dokumenterbare løsninger man vet fungerer. 

Monterer blådeler

– Vi leverer kumringene med innmonterte blådeler. Intec Pumper bygger og leverer pumpehuset, og står for kontakt med bruker og kunde, sier Ole Fugleskjelle. 

Han er produksjons- og kvalitetsleder hos Østfold Betongprodukter AS. Altmuligmann er han også, som det nødvendigvis må bli i en bedrift med fire ansatte. Han er dessuten en fagmann med høy kompetanse og stolthet for faget. Han har gjennomført sertifiseringskurs for montering av aquasafe vannkum og besitter spesialkompetanse i montering av blådeler, flenser og pakninger på vannledningsnettet. Kompetanse som er avgjørende for å sikre et anlegg med lang levetid.

F.v: Bjørn Håkon Nordby, Åge Runar Kristiansen, Ole Jørgen Fugleskjelle og Henning Buer ved Østfold Betongprodukter

– Hvordan foregår denne produksjonen hos dere? 

– Vi får tilsendt blådeler og tegninger fra Intec. Noen ganger monterer vi sammen blådelene. Andre ganger får vi det ferdig sammensatt. Vår jobb er å lage en armering som passer til delene og få støpt inn fester i kumbunnen som passer til den aktuelle kummen. Dette må jo tilpasses hver enkelt bestilling. 

– Ok. Hva med gjennomføringer? 

– Vi borer hull til rørgjennomføringer. Deretter lager vi som regel en kassestøp i forbindelse med rør ut og inn i kummen. Så er det egentlig ferdig fra vår side, sier Ole Fugleskjelle. 

Levering av overdel til en trykkøkningsstasjon på Sole i Vestby. (Foto: Knut Bjerke AS).

Kilde: VA forum/Basal AS