Kan bli verdens første slamfrie renseanlegg

Roslagsvatten og miljøteknologiselskapet C-Green Technology AB og IVL Swedish Environmental Institute starter nå et unikt samarbeid med mål om å bygge verdens første helt slamfrie renseanlegg. I et pilotprosjekt for å integrere C-Greens miljøteknologi er målet at slam blir helt unngått som sluttprodukt i renseanlegget i Margretelund.

0

Alle verdens kloakkrenseanlegg produserer hundrevis av millioner tonn vått slam hvert år, noe som for mange kommuner er en økonomisk byrde, forårsaker klimagassutslipp og kan føre til spredning av miljøgifter og smittsomme stoffer.

Å omdanner slam til et tørt, sterilt, biobasert anriket karbonprodukt er ikke ukjent teknoloigi, men nå skal svenskene teste ut en ny løsning på avløpsrenseanlegg.

Christian Wiklund, administrerende direktør i Roslagsvatten

Biokull kan deretter brukes som for eksempel jordforbedringsmidler eller biodrivstoff. Miljø- og klimagevinsten er stor: Slamlukten forsvinner, lastebiltransport til og fra renseanlegget reduseres med 75 prosent, og ved å få slutt på slamlagring forventes klimagassutslippene å bli redusert med rundt 80 prosent sammenlignet med dagens slamhåndtering.

Bærekraft

– C-Greens slamhåndteringsteknologi er helt i tråd med vår visjon om å integrere bærekraftige løsninger i våre tjenester. I kombinasjon med IVLs forskning og ekspertise, vil vi kunne bidra til uvurderlig fremgang i utviklingen av avløpsrensing over hele verden. Jeg og mine ansatte er veldig stolte av det, sier Christian Wiklund, administrerende direktør i Roslagsvatten.

Kretsløp

– Samarbeidet med Roslagsvatten og IVL er et stort skritt for å tilpasse syklusen til renseanleggets slamhåndtering ytterligere, spesielt med tanke på redusert klimapåvirkning. Hvert tonn slam kan forårsake utslipp av 200 kg klimagasser eller mer. Med vår prosess unngår du slammet helt, og i stedet fanges karbonet i et helt nytt og nyttig produkt, sier Erik Odén, administrerende direktør i C-Green.

Pilotskala

Samarbeidsprosjektet begynner med tester på en pilotskala der C-Greens prosessvann blir renset sammen med vann fra slamavløp. Denne kombinasjonen forventes å gi en kraftig reduksjon i nitrogen. Potensialet til HTC biochar som jordforbedrer bør også vurderes i praktiske eksperimenter. C-Greens masseslamteknologi brukes allerede i dag i et stort anlegg ved papirindustri hos Stora Enso i Finland.