Sandy Chan og Josefin Barup skal tettere på vannkvaliteten. Foto: Sweden Water Research

Vil måle vannkvalitet i sanntid

Om fire år skal man ha utviklet et system for måling av drikkevannskvalitet i sanntid, fra kilde til tappested. Dette er målet når NSVA, Sydvatten og VA SYD nå investerer i drikkevannskvalitet med det felles forskningsselskapet Sweden Water Research som plattform.

0

«I fremtiden vil vi vite om en kvalitetsendring før den skjer.»

Dette er det bærende mantra for arbeidet som nå skal innledes. Og det er Sandy Chan, prosessingeniør i Sydvatten, og Josefin Barup, utviklingsingeniør i VA SYD / Sweden Water Research som sammen skal lede arbeidet.

– Drikkevannskvaliteten er målt på omtrent samme måte i 100 år, så nå har vi fire år på å endre det! I dag tar det flere dager å få svar på en test, noe som betyr at vi alltid er i etterkant. Men vi ønsker å være raskere enn bakteriene, i 2025 skal vi vite om en kvalitetsendring før den skjer!, sier Josefin Barup.

Klimaendringer påvirker vannkvaliteten, og nye utfordringer krever at man finner nye måter å jobbe på.

– NSVA, Sydvatten og VA SYD jobber med de samme utfordringene og de samme målene. Vi har nå et felles mandat til å forfølge spørsmålet om drikkevannskvalitet i alle tre organisasjonene. Styrken er at vi kan samle alt som gjøres i området, koble det til pågående forskning og jobbe med drikkevannskvalitet fra kilde til kunde, sier Sandy Chan.

Initiativet handler både om å finne og implementere ny teknologi for måling og analyse, og å få tilsynsmyndighetene til å godkjenne disse.

– Denne investeringen er unik i Sverige. Det er mange initiativer og mye kompetanse i VA-Sverige og internasjonalt, men vi har ikke sett et så klart samarbeid på tvers av organisasjonsgrensene i Sverige før. Det er nødvendig for noen å ta en helhetlig tilnærming, og nå gjør vi det. Vi vil samle, konkretisere og vise veien videre, sier Henrik Aspegren, administrerende direktør i Sweden Water Research.

Om forskerne
Sandy Chan har doktorgrad i teknisk mikrobiologi og forsket på biofilm. I dag jobber hun som prosessingeniør i Sydvatten. Josefin Barup har jobbet både nær drift og med sikkerhet og utvikling i drikkevann på VA SYD. Bredden av erfaringer og deres store kontaktnett innen VA-Sverige og akademiet, vil de ha nytte av å koble sammen og forankre ny kunnskap og nye metoder.