Svenskene skal produsere urinpulver

På hovedkontoret blir det nå installert et toalettsystem som tørker urinen til et tørt plante næringsstoff, rett under toalettet. Ved å sortere urinen kan de fleste næringsstoffene resirkuleres fra kloakk. Forskere ved det svenske universitetet for landbruksvitenskap (SLU) har utviklet det nye systemet, som skal testes i Malmö og Lund, innenfor Rewaise-prosjektet.

0

Urin inneholder omtrent 75 prosent av de næringsstoffene som forlater husholdningene via avløpet. Ved å sortere urinen direkte på toalettet og tørke den i et pulver i stedet for å fortynne den i rørene til kloakkrenseanlegget, kan industrien gå direkte tilbake til syklusen og velge planter som kan dyrkes lokalt.

−VA SYD ønsker å være en testplass for innovative løsninger, blant annet for å øke resirkuleringen av plante næringsstoffer. Vi ser at det er et stort behov for å lede nye kloakkløsninger, og som en stor VA-spiller har vi en viktig rolle å spille her, sier Helena Norlander, etterforskningsingeniør i VA SYD og teknisk prosjektleder for REWAISE-prosjektet.

Det nye toalettet har et system som ikke bare sorterer ut urinen fra resten av avløpsvannet på toalettet, men også tørker det til et pulver. Urinpulveret er stabilt og kan lagres i vekstsesongen. De verdifulle plantenæringsstoffene sorteres ut direkte i stedet for å sendes til kloakkrenseanlegget der en mindre del av plante næringsstoffene kan utvinnes. I tillegg reduseres både klimaeffekten og risikoen for eutrofiering i innsjøer og hav.

– Vår teknologi er den første i sitt slag som omdanner alle næringsstoffer fra urin til rene, tørre plante næringsstoffer. Under gjør vi det rett under toalettet. Det er ikke behov for å bytte kabler i eiendommen, det gjør det mulig å installere systemet i både nye og gamle eiendommer. Trinnet fra utvikling i leppen vår ved SLU til den første implementeringen av prototyper er avgjørende for at vi skal kunne skalere arbeidet vårt, sier Jenna Senecal, forsker og medutvikler av teknikker ved SLU.

Den første prototypen på toalettet blir installert på VA SYDs hovedkontor i Malmö, for testing og evaluering. I 2021 vil to toaletter til installeres i byutviklingsområdene Brunnshög i Lund og Sege Park i Malmö. Dette gjøres innenfor Rewaise-prosjektet, som har som mål å bruke lokale ressurser på en smartere og mer effektiv måte.

Nå tar forskerne teknologien videre gjennom oppstartsselskapet Sanitation360 sammen med designselskapet EOOS Next. Forskerne fortsetter å jobbe med å utvikle systemet og tørketeknologien for kommersialisering.

Fakta om toalettanlegget
• Toalettanlegg som tørker urinen for planteernæring rett under toalettet. Bak systemet står forskere fra det svenske universitetet for landbruksvitenskap, SLU. Toalettet er et nytt urinledende toalett produsert av Laufen.
• Prototypen av toalettanleggsinstallasjoner i Malmö på VA SYD. I 2021 vil ytterligere to toalettanlegg bli installert i Sege Park, Malmö og Brunnshög, Lund.
• Toalettsystemet trekker ut vannet fra urinen og gir et tørt plante næringsstoff.
• Systemet behandler opptil 6 liter per dag (ca. 25 til 30 toalettbesøk).
• Tørking gir lettere lagring og transport av næringsstoffer til lokal dyrking.
• Urinen er bare 1% av volumet, men inneholder omtrent 75% av næringsstoffene som finnes i avløpsvannet.

Fakta om Rewaise-prosjektet
• REWAISE står for REsilient Water Innovation for Smart Water Economy og varer fra 2020 til 2025.
• Prosjektet er støttet av det europeiske rammeprogrammet Horizon2020 og er et samarbeid mellom 24 partnere i 11 land.
• Den svenske delen er prosjektledet av VA SYD og jobber med å undersøke hvordan vannforbruket kan forbedres med eksempler fra byutviklingsprosessen i Sege Park i Malmö og Brunnshög i Lund.
• Partnere i den svenske delen av prosjektet er Lund kommune, Lund universitet, Malmö by, MKB, P-Malmö, SLU, Sweden Water Research, VA SYD og Win Water.