Adm direktør Bjørn Moen og markeds- og bærekraftsdirektør Kjetil Grønbakken.

Grønbakken blir grønn

Bedriften har i mange år jobbet med å redusere energiforbruk, bruke mindre papir, redusere utslipp, øke andelen av el- biler og resirkulere på en mer effektiv måte. Nå ønsker man å tenke bærekraft på en nye måte, ved å arbeide for å endre tanke- og atferdsmønster i virksomheten. 

0

Bærekraft diskuteres som aldri før, og hos Heidenreich er det viktig å ivareta et viktig samfunnsansvar. For virkelig å utgjøre en forskjell i tiden fremover, har man utnevnt Kjetil Grønbakken til ny markeds- og bærekraftsdirektør.

– Vi er langt fremme på miljøvern. Vi har i mange år sett på hvordan vi kan spare strøm, bruke mindre papir, redusere utslipp, øke andelen av el- biler og resirkulere på en mer effektiv måte. Vi ønsker nå å tenke bærekraft på en nye måte, ved å endre tanke- og atferdsmønstre, forteller direktør Bjørn Moen.

Grønt

Kjetil Grønbakken, som har vært markeds- og kommunikasjonssjef siden 2013 har dermed også fått ansvaret for å lede den viktige jobben med bærekraftsutviklingen i Heidenreich.  

– Å bli ledende på bærekraft innebærer at vi forplikter oss til å heve miljøprestasjonen gjennom å gjennomføre tiltak for å skape en enda mer miljøvennlig drift og et enda bedre arbeidsmiljø for våre ansatte. Helt tilbake til 2010 har vi vært Miljøfyrtårnsertifisert og denne sertifiseringen er en våre tydeligste dokumentasjoner for bærekraftinnsatsen i selskapet. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser, sier Grønbakken.

Mange krav

I Heidenreich i dag oppfyller vi blant mange krav, kravene til HMS- opplæring, man har bærekraftig styring av lageret, miljøpolicy, etiske krav, medlemskap i godkjente returselskaper, man følger opp energiforbruket vårt hver måned, mn har sorteringsgrad på hele 88% på vårt sentrallager, kildesorteringssystem, policy for samfunnsansvar og egen miljørapport.

– Vi er stolte over at vi ligger langt fremme når det gjelder kriteriene for sertifiseringer og bærekraft allerede. Men vi hviler ikke på laurbærene, og forsterker nå kompetansen og fokuset innen bærekraft. Grønbakken vil fortsatt ha det overordnede ansvaret for markedsføring og kommunikasjon, men har fra 01.05.2021 også fått totalansvaret for bærekraftsutviklingen i Heidenreich, forteller direktør Bjørn Moen.