Overløpssensor: Varsler når det er behov for sjekk.

Nytt nasjonalt trådløst nett åpner for smart drift av VA

En større nettverksutbygging kan gi kommunene infrastrukturen de trenger for å etablere overvåkning av ledningsnettet. LoRaWAN er spesielt godt egnet til små, periodiske datastrømmer som fra en vannmålersensor, og krever ikke SIM-kort slik som 5G gjør.

0

Teknologi-firmaet Last Mile Solutions går sammen med fiberselskapene til BKK og Eidsiva for å bygge ut LoRaWAN-nettverk særlig egnet for IoT og smarte byer/kommuner.

Utilgjengelige steder

Administrerende direktør i Last Mile Solutions, Marianne Styrman, har behov for å nyansere bildet av IoT som uløselig knyttet til 5G-utbyggingen.

–Det er supert at 5G-utbyggingen skyter fart, og man trenger båndbredden til for eksempel live video. Men mange kommuner og bedrifter kan løse flere behov med en enklere teknologi, sier hun.

Et godt eksempel er overvåkning av vannledningsnettet. Her bruker man data fra sensorer på utilgjengelige steder med vanskelige dekningsforhold, slik som kummer og kjellere.  Disse sender små datamengder til gitte tidspunkt og krever liten båndbredde. –LoRaWAN vil være en kostnadsmessig mer effektiv løsning siden man slipper SIM-kort og abonnementer basert på datakvoter, slik som i 5G-nettet, forklarer Styrman.

LoRa-baser kan monteres enkelt på det fleste steder.

Vestland og Innlandet

BKK og Eidsiva går inn på eiersiden i Last Mile Solutions. Bredbåndsselskapene til de regionale kraftselskapene skal bygge ut det nye nettet i Innlandet og Vestland.
– I BKK har vi kjørt et spennende pilotprosjekt allerede. Nå bygger vi ut nett i Bergen og vurderer samtidig hvilke andre kommuner på Vestlandet vi skal bygge ut. De siste årene har vi snakket med mange utålmodige kommuner og bedrifter som har etterlyst et IoT-alternativ. Vi opplever stor nysgjerrighet rundt hvordan sensorteknologien kan skape smartere arbeidshverdager for mange, forteller Erik Korvald, administrerende direktør i BKK Digitek. 

En sensor i f.eks en slamcontainer varsler kommunen når det er behov for tømming.

By og land

– For Eidsiva Bredbånd er dette en mulighet til å knytte kommunene i vår region raskere til en IoT-satsing. Dette er en forholdsvis enkel utbygging, og vi kan raskt sette opp et nett i en kommune som er interessert i å kjøre et pilotprosjekt, sier Trond Skjellerud, administrerende direktør i Eidsiva Bredbånd. 

Marianne Styrman, administrerende direktør i Last Mile Solutions

IoT (Tingenes Internett) har vært en realitet lenge, men norske kommuner har i beskjeden grad bygget ut tjenester basert på på denne teknologien. 

– Når teleselskapenes satsing på 5G nå kompletteres med en omfattende LoRaWAN-utbygging, får kommunene den infrastrukturen de trenger for å virkeliggjøre sine smartby-konsepter. Det er særlig de tekniske etatene som leder an i utviklingen. Vann og avløp og renovasjon gjør mye allerede, men det er grunn til å vente en betydelig bredere smartby-satsing etter hvert som infrastrukturen bygges ut, sier Marianne Styrman i Last Mile Solutions. 

 

Om LoRaWAN

  • Long Range Wide Area Network 
  • Radiobasert nettverksteknologi
  • Særlig godt tilpasset IoT og Smarte Byer 
  • Egner seg til sensorer som sender små datamengder i korte tidsstrekk 
  • Lavt strømforbruk og høy følsomhet gjør sensorene egnet på steder med dårlig mobildekning 

Eidsiva Bredbånd er en del av Eidsiva-konsernet og bygger og drifter fibernett i Innlandet. De har kontorer på Lillehammer. BKK Digitek er fiberteknologi-satsningen til fornybarselskapet BKK med hovedkontor i Bergen. Det Asker-baserte teknologiselskapet Last Mile er ledende innen IoT- og nettverksteknologi i Skandinavia og får med seg de to fiberselskapene på eiersiden i datterselskapet Last Mile Solutions.