Tørroppstilt boosterstasjon for spillvann ved Sastamaala - Huittinen Finland

Booster: En ny type pumpestasjon for spillvann

Ut med sumpen. Inn med mindre turtallsregulerte pumper som jobber direkte på spillvansstrømmen. Foruten betydelig energigevinst og lavere investeringer byr «booster» på flere andre fordeler.  

0

Pumpesumpenes tidsalder går kanskje mot slutten. Når spillvann skal fraktes til renseanlegget vil det i mange tilfeller bli vurdert å montere en trykkøkningsstasjon i stedet for en tradisjonell pumpesump. Pumpene jobber dermed i stafett, og ikke av og på. Løsningen er ikke ny, den har i lang tid vært brukt innen drikkevann. Nå kommer den altså til spillvann.

Mindre anlegg

Innovasjonen har sin opprinnelse i fagmiljøet i Grundfos i Joutsa i Finland. Gjennom Grundfos’ salgsavdelinger har løsningen etterhvert bredt seg. Grundfos har døpt sin innovasjon for Wastewater Booster, og den går kort fortalt ut på at man bygger pumpestasjon for spillvann som en trykkøkningsstasjon. 

I stedet for å bruke en sump som fylles opp og tømmes ved gitt nivå, jobber altså pumpene direkte på strømmen. Man bruker kun den energien som skal til for å skyve spillvannet fram til neste mål. Dermed utnyttes energien som allerede ligger spillvannet: nivå, trykk og bevegelse, i stedet for at den går tapt i sumpen. Pumpene kan dermed dimensjoneres inntil 60 % mindre. Man slipper unna med mindre anlegg, som heller ikke må graves ned.

En annen fordel er at det ikke slippes lukt til omgivelsene, og det blir mindre falsk luft. Man får en jevnere trykkurve, mindre risiko for kavitasjon og dermed mindre slitasje på pumpene. Ved å gå for lukket løsning elimineres for oversvømmelser og utslipp til miljø. 

Eksempel på booster i kum. Et aktuelt alternativ helt til høyre er å bruke trykkstyrte ventiler som åpner for pumpedrift etter behov.

29 anlegg

I Finland har booster blitt brukt i ti år, og løsningen brer om seg etterhvert som  erfaringene blir kjent. Så langt er det gjort 29 installasjoner i Finland. For to år siden begynte Grundfos å markedsføre løsningen i Sverige, og to installasjoner er så langt i drift.

– Det har naturligvis vært vanskelig å gjøre løsningen kjent under de strenge restriksjonene vi har hatt med Covid, men nå ser vi større muligheter. Vi håper å få på plass ytterligere tre installasjoner i Sverige i år. Det er allerede meldt interesse fra Norge, flere ønsker å besøke anlegg i Sverige, noe vi skal legge til rette for, forteller Kjell Asplund, ingeniør ved avdeling for prosjektsalg ved Grundfos.

Asplund forteller at hovedbesparelsen ligger i at i en stor del av tiden vil trykket i innkommende spillvann være nok, og pumpene trenger ikke å gå. En energisparing mellom 30 og 60 % er ikke uvanlig.

– For at trykkøkningspumpene skal fungere trengs det imidlertid noe trykk (0,5 bar) og godt med volum på sugesiden. Før man velger Booster er det dermed viktig å granske ledningsprofilen, se på plassering av pumpestasjoner og gjøre en beregning for å se om Booster er det rette valget, forklarer Asplund.

Installasjon nr 2 i Alvesta kommune

Alvesta kommune

De to første installasjonene som er gjort i Sverige befinner seg i Alvesta Kommune og dessuten på samme spillvannsnett. Den første som ble installert har kapasitet 22 l/s med løftehøyde 45 m og den andre har kapasitet 6,5 l/s og med 27 meter løftehøyde.

Løsningen som her er brukt er av samme type som i Finland. Styringen foregår ved at trykket i røret måles på sugesiden, og dette trykket bestemmer hvor mye trykk pumpene skal levere «på toppen av» dette, noe som gjøres gjennom en tradisjonell frekvensomformer.

– En noe uventet gevinst med systemet er at tilstopping blir mindre vanlig. Det kan tyde på at fremmedlegemer ikke får mulighet til å pakke seg sammen, slik som fort kan skje i en sump, forklarer Asplund.

Installasjon nr 1 i Alvesta kommune

Tar gjerne flere

Alvesta kommune har hatt sine boostere i drift en stund og har gode erfaringer. Den første siden september i fjor og den andre har vært i drift siden slutten på januar i år.

Den første var i starten noe ut av funksjon på grunn av en elektrisk feil, deretter har den fungert bra. Vår andre booster var det ingen bekymringer med, den har har fungert som den skal. Vi kan tenke oss fler installasjoner med booster, forteller Dahn Delsmo, VA-chef ved Samhällsbyggnadsförvaltningen i Alvesta kommune.

Delsmo fremhever særlig at løsningen krever mindre mindre graving og mindre energi, siden man utnytter det innkommende trykket och bare løfter det noen bar. Men også att man slipper uønskede dufter og at anlegge krever mindre tilsyn. Den fungerer i praksis som en trykkøkningsstasjon på drikkevannsnettet.

På spørsmål om man i Alvesta kommune er spesielt modige med å prøve ny teknologi svarer Delsmo dette:

– Eftersom det inte fanns några installation i närheten tog vi ett studiebesök i Finland och efter det kände vi oss ganska trygga. Det är nog i vårt grannland i öst som är modigast, sier Dahn Delsmo VA-chef ved Samhällsbyggnadsförvaltningen i Alvesta kommune.