Gjør kummene enklere å identifisere

Farget pakning på kumlokk gir rask, tydelig og verdifull informasjon om hvilken type kum man står overfor. Spesielt aktuelt når det brenner, men også når man må stenge av vannet ved akutte hendelser.

0

I mange kommuner ligger kummene tett som hagl, og det kan ut fra kart, og i enkelte tilfeller hukommelse, være krevende å vite hvilken kum man skal åpne. Ikke sjelden må man ta lokket av flere før man finner den rette og kan komme til.

For å gjøre det enklere for den som skal ha tilgang til kummen og særlig de som skal ha rask tilgang, har Ulefos siden i fjor levert kumlokk med integrert farget pakning til Ø650 av sine Odin Gull kumlokk.

Særlig for brannfolk kan det stå om sekunder, men også når man skal stenge av vannet ved lekkasjer er det viktig at det skjer fort.

Pr i dag finnes det imidlertid ingen norsk standard for fargemerking av kummer, men med tanke på sikkerhet og responstid har Ulefos funnet det hensiktsmessig å forholde seg til en fargekoding som brukes innen andre fagområder. Derfor har Ulefos fulgt samme fargenøkkel når man har tatt fram pakninger til sine standard kummer.

– Vi anbefaler at følgende fargekoding benyttes for fargene man setter på kummene, som er blå til drikkevann, grønn til spillvann, rød til brannkummer og gul til kummer der det dreier seg om gass, forteller Line Brekke Rasmussen ved Ulefos.

Farget pakning kan altså leveres på Ulefos Odin kumlokk kvalitet gull, Ø650, og første leveranse av kumlokk som var fargemerket ble levert i Viken i fjor høst, til et boligområde. Leveransen inneholdt røde og grønne pakninger.

– I dag har vi størst etterspørsel etter gule og blå pakninger. Det kan ha å gjøre med at det er størst aktivitet på disse feltene, forteller Rasmussen.

Pakningen er fargebestandig og leveres i kvalitet EPDM 80 shore.