Transmitteren er plassert inne i måleapparatet og har flere funksjoner, blant annet formidler den informasjon via bluetooth.

Smart transmitter tar tempen ved herding av rørstrømpe 

Ved rørfornying med strømpe er herdingen avgjørende for fullgod kvalitet. Ved å bruke en trådløs transmitter som er koblet på måleinstrumentet er det mulig å følge temperaturen minutt for minutt. Entreprenør oppnår kortere anleggstid og skaffer seg dokumentasjon på fullgod herding av røret.

0

Graverfri rørfornying griper stadig mer om seg. Entreprenørene slår stadig rekorder i rørlengde og finsliper teknikken. Der det er mulig å gå gravefritt til verks blir dette stadig oftere tatt med i betraktning. Man får som regel en mer miljøvennlig gjennomføring med mindre komplikasjoner og ikke minst færre ulemper for tredjepart, enn man ville fått ved tradisjonell graving. 

I hver ende av installasjonen settes det inn en sonde som måler temperaturen

Bruk av rørstrømpe er en teknikk som er blitt stadig mer vanlig. Ved riktig framgangsmåte oppnår man fullgod kvalitet tilsvarende nytt rør, men for å sikre dette er herdingen av epoxymaterialet avgjørende. Epoxy-blandingen vil over tid herde av seg selv, så dersom det ikke er en tidsfaktor med i bildet er det ikke uvanlig at man lar strømpen stå med trykket på i 2-3 dager.

For å oppnå hurtigere herding settes som regel damp (i tillegg til trykk) innvendig i rørstrømpa, og det er nødvendig med dokumentasjon på temperatur og tid for å være sikker på at herdingen er kontrollert og fullgod. 

I forbindelse med strømpekjøring på Slemdal nylig var tidsfaktoren ikke uten betydning, og entreprenør Pipeliner brukte kontrollert herding med damp. Her tok man også i bruk en ny metode for å sikre seg fullgode data og dokumentasjon av temperaturen under herdeprosessen.

Transmitterenhetn kommer med en ekstra front som gjør det mulig å lese av visuelt, styre transmitteren, lagre data og kommunisere ut via bluetooth med egen app

Til å måle temperaturen inne i røret føres det inn en temperatursonde gjennom filten før dampen settes på. Sonden står i forbindelse med et batteridrevet måleinstrument som plasseres ut. Under projektet på Slemdal tok man for sikkerhets skyld i bruk en selvstendig logger i hver ende av strømpen.

En transmitter med Bluetooth innebygget gjør at man kan se dataene på digital flater og overføre de loggede dataene til mobil eller PC. Her kan man bruke en egen app, som i praksis overfører styring og kommunikasjon til digitale flater

– Temperaturen i røret skal under herdingen ligge mellom 100 og 90 grader over en viss tidsperiode. Takket være at vi brukte denne transmitteren kan vi følge temperaturutviklingen direkte og få full kontroll. I tillegg kan vi hente ut det lagrede dataene elektronisk fra transmitter og dele disse med oppdragsgiver, forteller Tor Heggernes ved Pipeliner.

Det tilføres damp som øker temperaturen i strømpen og sørger for at epoxymaterialet herder. Herdingen dokumenteres via en logger, som kommuniserer via bluetooth.

En alternativ metode for dokumentasjon av herdetemperatur er å legge fiberkabel mellom strømpen og røret. Ved siden av at denne metoden er kostbar for kunden, bygger fiberkabelen ganske mye, slik at strømpen ikke får fylt røret i en perfekt sirkel.
– Fiberkabel kan begrense kvaliteten på resultatet på trykksatte systemer, dette er en utfordring i forbindelse med endeforseglinger, derfor bruker vi sonder og transmitter, forteller Heggernes.

Tage Pettersen hos Krohne

I samarbeid med Krohne har Pipeliner funnet fram til løsningen med sonde og transmitter. Transmitteren som benyttes består av to deler, selve transmitterboksen, samt en liten lagrings og styringsenhet med et oversiktlig touch display som viser dataene man ønsker å følge. Transmitteren kan foruten å logge og overføre data via Bluetooth også brukes til å programmere måleutstyret. I tillegg kommer transmitteren med en app for både iOs og android, som gjør at man får brukerdisplayet på digitale flater direkte, med alle funksjoner styrbare herfra.

–  Dette gir en fullgod dokumentasjon på herdingen, forklarer Heggernes.

Adapter, som klipses på baksiden av den nye fronten til transmitteren.

Transmitter-enheten er en løsning fra danske PR-Electronics. Den kan også bruke panelet til å programmere hvordan transmitter velger oppløsning på målingene fra instrumentet. Dermed kan man programmere transmitteren til å hente ut et visst spekter av målesignalene som skal hentes ut, og øke nøyaktigheten i området man er interessert i.

– Transmitteren kan brukes på en rekke områder der man ønsker å sikre seg målinger trådløst fra givere av signaler, som sonder, trykkfølere og andre enheter, forteller Tage Pettersen hos Krohne. 

Transmitteren har foruten programmeringsfunksjon også romslig plass til måledata. Enheten er satt opp med 100 mb innebygget minne, som  tilsvarer mer en 30 dager logging.

Ved behov for å overføre mer data kan man bruke et adapter, som klipses på baksiden av den nye fronten til transmitteren.