Kortreiste bestanddeler gir stabile priser på betongvarer

Mens det denne våren og sommeren har vært en betydelig økning på råvarepriser for plast, stål og trevarer, har prisene på betongprodukter ikke vist samme tendens. Betongvarer har stort sett fulgt de generelle prisnivået, takket være at sement i hovedsak består av kortreiste råmaterialer.

0

I kjølvannet av det store suget etter varer og komplikasjoner i verdikjeden har en rekke varer til industri og byggebransjene hatt en stor prisøkning det siste året. Mens f.eks. ikke har gått nevneverdig opp i pris, har syrefaste stålrør har gått om med hele 40 prosent de siste tolv månedene. 

Svein Eriksson i Norcem forteller at prisen på sement de siste 20 årene har vært stabil og har fulgt konsumprisindeksen, takket være at bestanddelene i hovedsak er kortreiste.

Enkelte trevarer økt med opptil 100 prosent de siste 12 måneder, og noen plastprodukter har på det meste gått opp med mellom 40 og 50 prosent.
− Jeg fikk akkurat en forespørsel fra en grossist som har bestilt 96 meter DN1200 rør i betong. Men også mindre dimensjoner i betong går nå ut til anlegg i stedet for plast, forteller Morten Landro.

− Betongprisene er stabile blant annet fordi vi i Basal er landsdekkende og lager ting lokalt, sier salgsleder Morten Landro i Loe Rørprodukter.

Det som har vært av prisøkning i betongverden er i all hovedsak knyttet til armeringen.
– Sand og sement har ikke gått mye opp. Armeringsstålet står for maks ti prosent av våre kostnader. Det gir ikke den store prisøkningen på våre produkter, og mange av rørene våre er heller ikke armert, forteller Landro, som også tror at betongprisene er stabile blant annet fordi Basal er landsdekkende og lager ting lokalt.

Det er i hovedsak mangel på råstoff som gjør at bransjen står overfor en prisøkning av dimensjoner.

− Det er alltid utfordrende når markedsprisene på viktige råvarer og byggevarer stiger så kraftig som de gjør nå i disse dager, sier administrerende direktør i Basal AS Geir Skjørberg.
  − Når både tilgangen til råvarer og etterspørsel fra andre land styrer våre egne markedspriser gir det utfordringer for alle involverte parter, mener Skjørberg. Han kan bekrefte at Norcems beskrivelse av prisutviklingen de siste 20 år stemmer.
  − Våre eiere har klart å holde et stabilt og konkurransedyktig prisnivå ved å effektivisere produksjon i tillegg til å være innovative med tanke på løsninger, samt at vi henter naturlige råvarer lokalt. Når vi i tillegg klarer å levere miljøvennlige, robuste og kortreiste produkter som skal ha en levetid på over 100 år, skjønner jeg at vi ofte blir valgt som løsning, sier Geir Skjørberg.

Den ledende grossisten innen aluminium, metaller, plast, titan, rustfritt stål og spesialstål, Astrup AS, skriver i en månedsrapport at «Rekordstor global etterspørsel etter materielle ting har resultert i en voldsom prisøkning på alt av råvarer og materialer, og det stopper ikke på en stund enda ser det ut til.»
  Årsaken til råvarekrisa og prisøkningene er sammensatte, men koronapandemien er en opplagt del av forklaringen. Flere råvarefabrikker rundt om i verden har av den grunn hatt betydelig lavere produksjon enn normalt. I tillegg har fraktkostnadene gått til himmels. På 12 måneder har prisen for å sende en 40 fots container fra Shanghai til Rotterdam økt med hele 485 prosent ifølge Pretec. 

FAKTABOKS:

Betong består i all hovedsak av stein, sement og vann og er et naturlig materiale som har lang levetid. Betong absorberer CO2 over tid og kan knuses og brukes som gjenfyllingsmasser.