Noen av fordelene med digitalisering av VA-bransjen er at man kan få digitale, korrekte merker inn på maskinstyringen og sikrer en effektiv graveprosess. Etter å ha prosjektert i 3D kan også ta i bruk såkalt "dobbel virkelighet" der man kan se prosjekterte installasjoner gjennom kamera og sjekke at arbeidene blir riktig.

Oslo Met får teknologilab fra ekstern sponsor

Oslo Metropolitan University (OsloMet) har mottatt en gave fra Trimble for å etablere et moderne teknologilaboratorium for ingeniør- og energiteknologi. Laboratoriet skal utvide universitetets undervisningsmuligheter for digitale applikasjoner for bygg- og anleggsteknikk, bygningsteknologi og bærekraftig design.

0

Gjennom en gave fra Trimble Teknologi etablerer Oslo Metropolitan University teknoloiglab for ingeniørstudenter. Målet er at laboratoriet skal gi studentene tilgang til topp moderne utstyr og programvare som vil gjøre dem attraktive og konkurransedyktige i den moderne ingeniør- og byggebransjen.

– Digital kompetanse er i dag av stor betydning for studentene våre. I laboratoriet vil studentene få tilgang til ny og spennende teknologi og produkter innen ingeniørfag og konstruksjon. Vi tror dette vil akselerere adopsjonen og integreringen av digitale verktøy i studiene våre, sier Jian Dai, førsteamanuensis og leder for ingeniørstudiene.

Samarbeidet med Trimble gjør det mulig å integrere de teknologiske verktøyene  i undervisningen. Slike verktøy anvendes for å planlegge og prosjektere veg, jernbane, VA og bygg, samt praktisk bruk av mixed reality til planlegging og bygging av infrastruktur. Slike verktøy bidrar til at bygninger og bomiljøer blir designet og konstruert på en mer fullstendig måte

– Laboratoriet vil ikke bare være til fordel for studentene våre i å oppnå et bedre læringsutbytte, men også gi kompetanse til å endre og fornye bransjen i deres egen karriere. I tillegg er laboratoriet også en verdifull ressurs for å støtte utviklingen av våre nye program for smart mobilitet, program for urban analyse og spesialisering i bygg og konstruksjonsteknikk, sier Dai.

Trimble Technology Lab vil gi studenter ved OsloMet, Institutt for bygg- og energiteknikk praktisk erfaring med Trimbles løsninger. Laboratoriet vil omfatte et bredt spekter av Trimbles bransjeledende løsninger som Trimble® SiteVision, Robotic Total Stations og Rugged Tablets. Avanserte programvareløsninger som Quadri, Novapoint, Quantm, Tilos, Tekla® Structures, Tekla Structural Designer, Tekla Tedds, Trimble Connect og selskapets populære 3D-modelleringsverktøy, SketchUp Pro og SketchUp Studio.

– Å jobbe med Trimble for å utvikle dette anlegget er et bevis på hvordan næringsliv og akademia kan samarbeide om å utvikle ferdigheter og kompetanse for en konkurransedyktig og bærekraftig ingeniørbransje. Vi er begeistret over det nye laboratoriet for digital kompetanse innen ingeniørfag og konstruksjon, som er utviklet gjennom  et samarbeid med Trimble, sier Carl Christian Thodesen, dekan ved Fakultetet for teknologi, kunst og design ved Oslo Metropolitan University.

Trimble har er en stor verktøykasse av profesjonelle program- og maskinvareløsninger innen bygg og anlegg som støtter fagpersoner gjennom hele prosjektets livssyklus.

– OsloMet er et enestående nytt tillegg til vårt nettverk av laboratorier rundt om i verden. Vi er ivrige etter å spille en viktig rolle ved å gjøre det mulig for studenter og lærere å forbedre utdannelsen innen ingeniørfag, byggteknikk og prosjektering med Trimbles avanserte teknologi, sa Allyson McDuffie, direktør for utdanning i Trimble i forbindelse med gaven.
– Vår misjon er å transformere måten verden fungerer på, dette krever at vi investerer i neste generasjons arbeidsstyrke, som vil bli morgendagens influencere og ledere.