Erlend Lausund fra Erichsen og Horgen under bakken på Furuset forsøker å finne ut hva det er som forurenser Senterbekken

Jakter på kilder til forurensning i dalen

Den dårlige vannkvaliteten i Alnaelva påvirker Oslofjorden og preger naturen langs elva. Nå ønsker man å finne ut hvordan sidebekkene blir forurenset. Målet er å få lukkede sidebekker tilbake i det åpne landskapet for å gjøre området grønnere. 

0

Alnaelva går gjennom Groruddalen. Langs den urbane elva ligger tett bebyggelse, trafikkerte veier, gamle søppelfyllinger og industri. Kloakk kan havne i elva på grunn av feilkoblinger og overløp fra kloakknettet.

Alnaelva har mange lukkende sidebekker som uten sollys og sidevegetasjon ikke klarer å rense vannet på egenhånd, men i stedet samler forurensning fra nærliggende tette flater og arealer.

Sidebekker

Elva er trolig forurenset på flere måter, og det er sidebekkene man nå vil sette søkelyset på. Prosjektet er et samarbeid med bydel Alna og Etatsbygg Furuset.

– I dag ligger 80 prosent av sidebekkene i rør og samler vann fra skitne overflater som parkeringsplasser og veier. Bekkeåpning bedrer natur- og vannmiljø, motvirker flomskader og gir innbyggerne tilgang til naturopplevelser langs sitt lokale vassdrag, sier Tomas Torsen, seksjonsleder hos Erichsen & Horgen, som har fått i oppdrag å kartlegge og avdekke hvordan sidebekker til Alnaelva blir forurenset.

Tomas Torsen og Maria Tomprou samler vannprøver

Klatrer i kummer 

Nå går vann- og miljørådgivere i Erichsen & Horgen under bakken på Furuset for å finne ut hva som forurenser Senterbekken. Hver måned skal de klatre fem meter ned under kumlokk og ta prøver av vannet, for å finne kildene til forurensning og hva slags tiltak som må til for å forhindre forurensning.

I dag er sidebekken som undersøkes lukket fra Furuset og helt ned til bunnen av Groruddalen. Målet i Oslo er å få åpnet så mye som mulig. Da vil også vegetasjonen, sollyset og den naturlige selvrensingen bidra til å bedre vannkvaliteten i elva.

Alna i Svartdalen, ovenfor Kværner. Foto: Helge Høifødt

Stor verdi for Oslo

Prosjektet har fått støtte av Miljødirektoraret og er et samarbeid mellom Erichsen & Horgen, bydel Alna og Furuset Utvikling.

– Vi ønsker sammen med bydelen en bærekraftig og klimaeffektiv byutvikling på Furuset. Med dette prosjektet fornyer vi det urbane området ved å styrke de blågrønne strukturene og prosjektet vil ha stor betydning for naturen og lokalmiljøet på Furuset, sier Eivind Bøe Johannessen i Furuset Utvikling.

På Furuset planlegger Erichsen & Horgen med åpne regnbed og grønne tak som renser regnvann fra skitne overflater før det når rørnettet. Ambisjonen er å åpne en bekk som har ligget i rør i snart 50 år. Prosjektet på Furuset er et eksempel til etterfølgelse.

– Den dårlige vannkvaliteten i Alnaelva påvirker Oslofjorden og naturen i og langs elva. Dette prosjektet håper vi kan gi motivasjon for åpning av flere sidebekker i Grorudalen. Vannveiene vi har i byen er avgjørende for å opprettholde bynaturen, som har stor verdi for innbyggerne i Oslo og naturmangfoldet i og rundt hovedstaden, sier Torsen.

Fiske i elva kan du ser her Lars & Lars