Ostara reaktor av samme type som den som skal til Hamar.

Alt klart for bygging av siste trinn i fosforfabrikken

Hias nye anlegg for utvinning av fosfor av avløpsvann er i ferd med å ta form. Gjenvinningen skal skje i en spesialreaktor der løst fosfor felles ut som små struvittkorn, som høstes ut i form av et ferdig gjødselprodukt.

0

Hias på Hamar er i gang med å oppgradere renseanlegget med biologisk fosforfjerning basert på en egenutviklet teknologi (Hias-Prosessen). Oppgraderingen av anlegget skal være fullført i løpet av høsten/vinteren 2021 og som ett siste ledd i oppgraderingen har man nå signert en avtale om bygging av sluttrinnet i prosessen, i form av ett gjenvinningsanlegg for fosfor.

Det er Sandefjord-baserte Enwa som sammen med partner Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc skal bygge fosforgjenvinningsanlegget. Enwa har også vært involvert i rehabiliteringen av selve renseanlegget som nå bygges om til biologisk fosforfjerning basert på Hias-prosessen.  Jobben med rehabiliteringen har vært gjennomført som en samspillentreprise og sluttføres i år. 

Gjenvinningen av fosfor vil foregå gjennom en krystallisering av løst fosfor hvor avløpsvannet føres inn i en Ostara Pearl reaktor.

I reaktoren feller mann ut fosforen som små struvittkorn som etter hvert kan høstes i form av ett høykvalitets gjødselprodukt.

Gjødselproduktet som selges under navnet Crystal Green brukes globalt i torv og landbruksmarkedet. Det nye anlegget vil ha ett potensiale til å produsere opp til 250 tonn Crystal Green per år og gjennom en kjøpsavtale som vil genere inntekter for Hias IKS, vil Ostara kjøpe produktet og videreselge gjennom sitt nettverk i Europa og Nord-Amerika. 

Målet er å oppnå 40-60 % gjenvinning av fosfor.

 

 

Hilsen