Service: Raymond Johansen fra Krohne utfører service på vannmålere i Nordre Follo kommune

Har ligget i front innen moderne måleteknikk i 100 år

Takket være en rekke oppfinnelser og bruk av ny teknologi har Krohne gjennom et helt århundre klart å beholde ledertrøyen innen måleteknikk. I takt med stadig mer automatisering innen de fleste bransjer er ønsket om å måle større enn noen gang, og Krohne har i takt med nye behov utviklet seg til å bli en global leverandør med mer enn 4000 ansatte.

0

Omtrent hvert tiende minutt installeres en Krohne mengdemåler et sted i verden. Særlig innen måling av flytende medier og gasser har Krohne stått øverst på pallen i en årrekke, men også innen nivamåling av faste stoffer; som korn, sement, pellets osv. i tanker, siloer og lasterom på båter har man hatt stor framgang med sine oppfinnelser.

Helhetlig tilbud

Krohnes målere har som hovedoppgave å kalkulere mengden av olje, gass, vann, kjemikalier, slam, luft, drikkevarer, osv. i prosess-rør, men målerne gir også mye ekstra informasjon som benyttes i diagnostikk.
– Det er utrolig spennende å være en del av denne framgangen. Det kommer stadig nye oppfinnelser og smarte løsninger på bordet. I Norge er det særlig kjemisk industri, olje/gass, VA samt akvakultur som er viktige markeder. Vårt mål er å være en ledende produsent av produkter og systemer for instrumentering og måling i prosesser. Teknologi og innovasjon – i kombinasjon med kunnskap om produkter og kompetanse på applikasjoner, utdannelse og service – er formelen for å være den beste partner for våre kunder, sier Eivind Omarhaug, leder for Krohne Instrumentation i Moss i jubileumsåret.

Nye muligheter

Sertifikater: Daglig leder Eivind Omarhaug ved Krohne Norway med synlige bevis på at man tar miljø på alvor

Mengdestrømmer er som kjent en parameter som er viktig å måle, kontrollere og regulere i forbindelse med en rekke prosesser.  Her har Krohne blitt et varemerke med sine kompakte målere, der. særlig tre egenutviklede løsninger står fram: Ultralyd, elektromagnetisk og coriolis. På hver sin måte har bruk av disse «usynlige og berøringsfrie» teknologiene revolusjonert måleteknikkens muligheter. De er samtidig utstyrt med avansert elektronikk som gjør målinger til nyttig informasjon.

– Kronen på verket er på mange måter Coriolis massestrømsmåleren, den setter instrument-rørene i svingninger og utfra frekvensen og faseforskyvningen på svingningene, kalkulerer elektronikken massestrømmen og tettheten på produktet med høy nøyaktighet. Dette kan benyttes for å kalkulere tørrstoffet i slammet som passerer gjennom røret. I kombinasjon med avansert teknologi gjennomsyres alt av høy kvalitet. Målere installert for førti år siden fungerer fortsatt fint. Ofte er kunden meget klar på at Krohne-måler er det som holder i lengden, det er et priviliegium å kunne levere en slik kvalitet, sier Omarhaug.

En viktig del av virksomheten i Norge er kursvirksomhet innen måleteknikk. Frode Endresen og Johnny Østvang er kursholdere.

Norgesvenn

Som mange andre bedriftseventyr startet også Krohne med en dedikert person, Ludwig Krohne, som i Duisburg i 1921 begynte å produsere målere for varierende strømmer av luft, gasser og væsker. Selskapet flyttet fra leide lokaler til eget bygg i 1936. Men både bygningene og ledelsen i familiebedriften gikk tapt i forbindelse med siste krig. Enken Anna Krohne gjorde i 1949 et drastisk grep da hun ba sitt barnebarn, designeren Kristian Rademacher-Dubbick om å lede selskapet. Fra en arbeidsstyrke på kun 8, vokste virksomheten imidlertid til å bli en av de mest innovative innen måleutstyr.

Elektromagnetisk mengdemåler

– Norgesvennen Kristian ledet Krohne gjennom 40 år og bidro til at det ble skapt en rekke innovasjoner innen måling av særlig gass- og væskestrømmer. Men det koster mye å utvikle egen teknologi. Krohne har alltid hatt som ambisjon å finne nye og bedre løsninger. Nettopp fordi man har hatt dyktige utviklere og arbeidet målrettet har man klart å komme opp med stadig nye løsninger. Et godt eksempel er mengdemålere uten behov for rettstrekk før og etter «0xD/0xD», der man tydelig har vist at man behersker fysikkens lover og tatt disse i bruk i målingens tjeneste. Man har også hatt en klar ambisjon om å utvikle egne løsninger, og ikke kjøpe teknologi. Det er nok en av grunnene til at man finner Krohne målere med et annet merke hos verdens største leverandører av komplette automasjonssystemer, forteller Omarhaug.

Store mengder data

Den intelligente prosessnoden  kombinerer tre funksjoner: måler, aktuator og kontrollenhet.

Ambisjonene hos Krohne i jubileumsåret er enda større enn noen gang. Det dreier seg om å hente ut mer informasjon fra hver måler, og få måleren til å kommunisere og formidle data hurtigere og mer direkte, slik at endringer blir registrert. Nylig presenterte man prosjektet Focus-On. Et samarbeid mellom Samson og Krohne tilbyr nå intelligente reguleringsventiler til verdens måletekniske marked. Focus On har integrert ultralyd mengdemåler, reguleringsventil samt trykk og temperatursensorer i en og samme enhet og blir med dette en ny generasjon intelligente instrumenter som kan levere store mengder prosessdata til fremtidens optimaliserte prosessindustri. 

– De intelligente prosessnodene er allerede installert flere steder», forteller markedssjef Eivind Omarhaug.
Med hovedbudskapet «kreativ skaperevne» vil Krohne markere sine første 100 år på verdens måletekniske arena og Eivind Omarhaug inviterer til jubileumsnettstedet krohne.com/100years (https://krohne.com/100years). 

Fakta: Fra 1980 var KROHNE- produktene representert av Fagerberg i Norge, inntil det for 20 år siden, i 2001 ble etablert selskapet KROHNE Instrumentation i Moss (nå som avd. i KROHNE Norway AS). Dette for å bedre kunne utvikle og tilpasse produktene til et raskt voksende verdensomspennende olje- og gassmarked. Krohne er verdensledende på mengdemålere for kjøp/salg av olje og gass med sine ultralyd mengdemålere.
I Moss har Krohne stort lager, måleteknisk verksted m/lab. og en motivert og kompetent serviceavdeling som bistår i hele landet; på land, på skip og på installasjoner offshore. Ut over produkter og tjenester er Krohne kjent for sine omfattende kurs som f.eks Flowskolen
Krohne er en global produsent og leverandør av prosessinstrumentering, måleløsninger og tjenester i mange bransjer. Krohne har hovedkontor i Duisburg, Tyskland, og har over 4000 ansatte og tilbyr omfattende applikasjonskunnskap og lokale kontakter for instrumenteringsprosjekter i over 100 land. Krohne står for innovasjon og høyeste produktkvalitet og er en av markedslederne innen prosessindustrien.