Det danske grunnvannet er forurenset mange steder

Ønsker grunnvannsparker der sprøyting forbys

I Danmark er omtrent 58 prosent av drikkevannsbrønnene forurenset av plantevernmidler. Den danske vannsektoren krever at regjeringen og parlamentet raskt får på plass en redningsplan for det danske drikkevannet.

0

Det danske grunnvannet og drikkevannet er alvorlig truet av forurensning. Det er derfor behov for å styrke den nasjonale og lokale innsatsen for grunnvannsvern og dermed sikkerheten til vannverkets forsyningssikkerhet. Grunnvannsparker, anlagt på strategiske steder rundt om i landet, er en naturlig videreføring av beskyttelsen av områdene nær borehullet og må skjerme grunnvannet mot nedsenking av uønskede stoffer i større områder.

– Rent drikkevann fra springen har vært en selvfølge i generasjoner. Slik vil det fortsette å være for kommende generasjoner også. Men situasjonen er nå så forverret at det krever ytterligere politisk inngrep for å øke beskyttelsen mot stoffer som kan true grunnvannet ved å trenge gjennom jordlagene og til slutt påvirke drikkevannet, sier direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Direktør i Danske Vandværker, Susan Münster, er enig:

– Det blir vanskeligere og vanskeligere for vannforsyningsvirksomhet å finne rent vann, og derfor ønsker vi en overordnet plan som seriøst kan sikre drikkevannet vårt for fremtiden. Vi tror at grunnvannsparker, der vi så å si dyrker drikkevann, både er en god og realistisk metode. Vi trenger ikke flere analyser, vi trenger politikere til å handle før det er for sent, sier hun.

Det samme er presidenten i den danske naturvernforeningen, Maria Reumert Gjerding:

– Hvis trenden skal snus, må vi handle nå. Det er ganske åpenbart å forby bruk av giftstoffer på toppen av jorda der grunnvannet vårt dannes. Her kan vi da skape mer vill natur eller la dyrking av landet overføres til økologi. Det burde være ganske åpenbart at gift ikke brukes rett på toppen av en unik ressurs som vårt grunnvann.

Bransjeorganisasjonene DANVA, Danske Vandværker og Dansk Naturvernforbund påpeker at en økonomisk modell må vedtas så snart som mulig og en utrullingsplan for etablering av grunnvannsparker i de sårbare utvinningsområdene for å sikre tilførsel av rent drikkevann til dansker .

En grunnvannspark er et område hvor rent grunnvann dyrkes. Pesticider og andre miljøgifter må ikke brukes i parken. Grunnvannsparkene er etablert i områdene der vannverket samler vannet sitt. Ved utpeking av grunnvannsparkene prioriteres restaurering av naturen, etablering av økologisk jordbruk, skogplanting og klimatilpasning. Grunnvannsparkene er også et veldig godt utgangspunkt for å skape bedre og mer sammenhengende naturområder.

De tre partiene bak forslaget forventer at ordningen vil kreve et statlig grunnvannsfond på 7-10 milliarder. kr. over en tiårsperiode. Finansloven for neste år og høstforhandlingene om en ny plantevernhandlingsplan er åpenbare årsaker til å få laget en redningsplan for det danske drikkevannet.