Frevar sett fra Google maps.

Fredrikstad: Ber om utsettelse av fristen

Ifølge de siste beregningene blir prisen 1,8 milliarder kroner og man er forsinket med et halvt år. Bystyret har tidligere postert tre millioner kroner til å dekke eventuelle miljøbøter. Frevar nådde ikke rensekravene for fosfor verken i 2018, 2019 eller 2020.

0

Frevar har de siste åren gått på en rekke smeller hva angår å utføre de miljøtejenstene som de er satt til å levere.

I sommer var Statsforvalteren i Oslo og Viken ikke fornøyd med det kommunale anleggets renseinnsats: Frevar nådde ikke rensekravene for fosfor verken i 2018, 2019 eller 2020, noe som blir sett på som alvorlige avvik. Renseeffekten for fosfor var 85 prosent i 2020, i 2019 var renseeffekten 83 prosent. I tillegg til svak rensegrad hadde Frevar flere episoder med driftsstans i 2020, som medførte ulovlige utslipp. Ifølge samme rapport forsvinner fire prosent av kommunens avløpsvann, som skulle ha gått til Øra renseanlegg, urenset ut i naturen.

– Så lenge Fredrikstad kommune ikke overholder krav til utslipp vil ethvert nytt påslipp av nye abonnenter, private eller næring, bli betraktet som en forsettlig økning i ulovlig utslipp, heter det i brevet fra Statsforvalteren i juli.

Fredrikstad kommune fikk den samme reaksjonen året før, uten at påkobling av nye boliger eller bedrifter ble stanset. Ordfører Jon-Ivar Nygård uttalte da at brevet ikke innebærer stans for nye byggeprosjekter. Frevar påpekte på sin side at mye regn i avløpsnettet trekker snittet ned, og man skal nå bygge et nytt rensetrinn på Øra. Tidligere var det lovende planer om et samarbeid med Sarpsborg, men Sarpingene ønsket en hånd på rattet i et IKS, noe man ikke fikk, dermed falt dette  bort.

I fjor fikk Frevar grønt lys til å bygge på en omstridte tomten på Øra, med betegnelsen KB11. Klarsignalet kom etter at Fredrikstad kommune hadde forhandlet med Viken fylkeskommune og Statsforvalteren. I ettertid viste det seg at tomta ble både teknisk krevende og kostbar, så Frevar fant en ny. Renseanlegget må derfor prosjekteres på nytt.

– Det tar mindre tid å prosjektere renseanlegget på ny tomt enn å oppfylle kravene på den opprinnelige tomten (KB11), sa i denne forbindelse Hege Dubec (Ap), styreleder ved Frevar, til Fredriksstad Blad.

Nå er planleggingen av et nytt renseanlegg på Øra i full gang, men her sliter man altså med å holde både budsjett og framdrift.

Flyttingen av tomt gjør det ikke lettere å holde de oppsatte og knappe tidsfristene. Bystyret har tidligere postert tre millioner kroner til å dekke eventuelle miljøbøter.

Frevar-direktør Fredrik Hellström informerte forrige uke formannsskapet om at det er umulig å få ferdig det nye renseanlegget innen fristen 1. juli 2025. Han viser til en sterk kostnadsøkning på materialer.

– Vi har behov for å søke om dispensasjon fra tidsfristen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, sa Hellström til Fredrikstad Blad, og informerte om at Fredrikstad kommune risikerer å måtte betale 20 millioner kroner i bøter, hvis anlegget ikke står klart for bruk innen 1. juli 2025.

Hellström tror Statsforvalteren vil akseptere at Frevar trenger mer tid.

– Vi skal flytte store mengder masser og gjennomføre en konsekvensutredning. Vi har ikke en defensiv holdning til den oppsatte tidsfristen fra Statsforvalteren, men vi må være realistiske, sa Hellström til formannskapet.

Kilder Fredrikstad Blad.