Kristian Ohr, fagdirektør infrastruktur ved Asplan Viak

Langevatn er ferdig utvidet – styrker Stavangerregionen

Et av landets største vannbehandlingsanlegg er utvidet til fire ganger opprinnelig størrelse. Nye prosesser med ozonering og biofiltrering løser utfordringer med farge, lukt og smak. Utvidelsen har hatt en prosjektkalkyle på noe over 1 milliard kroner. Kapasiteten er 3500 l/s råvann og 3300 l/s rent vann.

0

Stavangerregionen har hatt en sterk befolkningsvekst de siste tiårene og hadde behov for å øke kapasiteten for vannkilde og vannbehandling. Samtidig har det over tid vært en utvikling med økende humusinnhold og tilhørende problematikk med farge, lukt og smak.

Første trinn i utbygging av ny vannforsyning har derfor vært utvidelse av det eksisterende vannbehandlingsanlegget På Langevatn med helt nye og avanserte behandlingsprosesser og økt produksjonskapasitet. 

Ozonering av vannet ble valgt som behandlingsmetode. Dette gir en svært effektiv bleking og nedbrytning av humusstoffer, lukt og smak, men krever etterbehandling av vannet i biofiltre for å unngå problemer med groing ute i drikkevannsnettet. Ozongass produseres av flytende oksygen på stedet etter hvert som det brukes. En fordel med metoden er at det ikke blir restkjemikalier eller slam.

– Dette har vært et svært spennende og utfordrende oppdrag blant annet på grunn av nye prosesser som har vært lite brukt på store anlegg her i landet, at det gamle anlegget måtte holdes kontinuerlig drift under hele ombyggingen og fordi hele det gamle anlegget er gjenbrukt og integrert med det nye, forteller Kristian Ohr fagdirektør i Asplan Viak. 

Asplan Viak har vært rådgiver for IVAR IKS for skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, og har hatt alle fag med bistand av Multiconsult på geoteknikk. Neste trinn for å bedre vannforsyningen blir å koble til en ny vannkilde med større kapasitet og er vesentlig dypere, noe som vil gi et stabilt kaldt vann hele året. Dette er et pågående prosjekt der Asplan Viak bistår IVAR IKS med prosjektering av alle fag og med plangrunnlag for offentlige godkjenninger.

Det nye anlegget har en bygningsmessig utvidelse på «4 gangen», dvs. fra ca 7000 m² BTA til ca 27.000 m² BTA. Den hydrauliske kapasitetsøkningen er økt fra 2500 l/s til 3300 l/s. Den store utvidelsen skyldes altså i hovedsak nye prosesser som krever mange flere filtre. I tillegg er det bygget nye store rentvanns bassenger.

Langevatn vannbehandlingsanlegg har hatt en prosjektkalkyle på noe over 1 milliard kroner og er å regne som hovedanlegget i vannforsyningen i Stavangerregionen.