Kontrakten er underskrevet. F.v: Thyge Enevoldsen, formann i Frederiksberg Kloak, Rasmus Sielemann Christensen, administrerende direktør i Frederiksberg Forsyning, Flemming Carlsen, direktør for NCC anleggsteknikk, Ole Fritz Adeler, forsyningsdirektør i HOFOR, Bjarki Finnbogason områdedirektør NCC og Bart Vanhout, direktør SMET.

København skal bygge skybruddsstunnell

I København planlegger Hofor og Fredriksbergs forsyning en større overvannstunnel for å håndtere stormvann og kraftig regn. Tunnelen vil krysse under 21 jernbanespor og bygges veldig nær tunnelbanen. Den blir nesten 3 meter i diameter og kan transportere 20 kubikkmeter vann i sekundet.

0

Kalvebod Brygge Skybruddstunnell skal bygges fra Vodroffsvej/Gammel Kongevei, under Kødbyen og ut til Kalvebod Brygge, hvor det skal bygges en pumpestasjon, som kan pumpe regnvannet ut i havnen.

– En tunnel som den vi skal bygge her vil ha stor betydning for byens borgere og brukere, spesielt folk på østlige Frederiksberg og Vesterbro. Det beskytter verdier og skaper økt sikkerhet fordi det bidrar til å gjøre områdene robuste mot skybrudd, sier Rasmus Sielemann Christensen, administrerende direktør i Frederiksberg Forsyning.Tunnelen er blant de største av de mange skybruddsikringsprosjektene som er inkludert i de overordnede skybruddplanene for Frederiksberg og i København.

– Det er mange andre deler i overvannssystemet, og alle deler er viktige, men et viktig hovedvassdrag som f.eks Kalvebod Brygge Skybrudstunnel er avgjørende for at overvannet ledes raskt ut av byen og ut i sjøen i forbindelse med voldsomme skybrudd, sier styreleder i Frederiksberg Kloak Thyge Enevoldsen, som er medunderskriver av kontrakten.

Overvannstunnelen «Kalvebod Brygge Skybrudstunnel» er et av de største prosjektene i den overordnede planen for håndtering av regnvann og nedbør i København. Den blir nesten 3 meter i diameter og kan transportere 20 kubikkmeter vann i sekundet, noe som tilsvarer 2/3 av Gudenåen.

Skybruddstunnelen vil krysse under 21 jernbanespor og gå nær metroen, gjennom forurenset jord og under flere bevaringsverdige bygninger i et tett bymiljø. Arbeidet omfatter også bygging av Skandinavias største pumpestasjon, med en pumpekapasitet på 20 m3 vann i sekundet og en ny promenade langs Kalvebod Brygge.

– Det er en krevende oppgave å bygge en tunnel på en strekning med så stor kompleksitet. Dette stiller store krav til entreprenøren, og her har NCC sammen med belgiske SMET både erfaring og kompetanse fra lignende oppgaver. Vi gleder oss veldig til å løse oppgaven – også i samarbeid med våre kolleger i Hercules Foundation, sier Flemming Carlsen, direktør for NCC Civil Engineering

Kontrakten med NCC / SMET -konsortiet utgjør drøyt 281 millioner kroner. DKK og omhandler bl.a. etablering av tre sjakter, tunnelering og etablering av tunnelrør.  Arbeidet vil begynne i begynnelsen av 2022 – og det forventes at tunnelen med tilhørende pumpestasjon vil stå ferdig i 2026.

– Den ferdige tunnelen skal spille sammen med de mange installasjonene som allerede er fullført eller pågår på Frederiksberg og i København. Vi må sikre verdier for milliarder blant borgere og bedrifter mot virkningene av fremtidens klima. Derfor har vi forberedt oss til fingertuppene og er veldig glade for å kunne slå oss sammen med et konsortium som har akkurat den kompetansen og erfaringen som trengs for å gjennomføre en så kompleks tunnelkontrakt som denne, sier Ole Frits Adeler, forsyningsdirektør i HOFOR .

Les mer på Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Tunnelen er en av flere i Københavns og Frederiksberg Kommuners skybruddsplan og skal kunne samle opp skybruddsvann fra Frederiksberg Vest og Valby og lede det videre ut i Kalveboderne via Enghave Kanal nær Valbyparken.

Les om Valby Skybruddstunnell