I 1961, bare 16 år gammel, begynte Kjærs sønn, Niels Aage Kjær, i AVK som lærling, men vendte tilbake til skolen for å studere ingeniørfag. Som fullverdig ingeniør begynte han å jobbe ved Teknologisk institutt i Aarhus, samtidig som han ble mer og mer involvert i farens virksomhet.

I 1941 etablerte han “AVK Maskinværksted” i Galten

Historien om AVK begynner med at en mann åpner en liten, lokal maskinforretning. Navnet var Aage Valdemar Kjær, og initialene ble AVK. I dag er de synlige på produkter over hele verden. I jubileumsåret ser man konturene av en ny epoke, med smart water løsninger.

0

Aage Valdemar Kjær ble født i 1904 var sønn av en skomaker og bodde på landet i Danmark. Men han ble ikke ved sin lest. Først utdannet han seg som smed, men begynte senere på ingeniørstudier, deretter fikk han jobb bla. som ingeniør ved Galten kraftstasjon.

I 1941 etablerte han “AVK Maskinværksted” i Galten. I tillegg til å drive verkstedet og være en god håndverker, var han også svært opptatt av lokalsamfunnet og idrett.

Verkstedet ble raskt en del av lokalsamfunnet og hadde et bredt spekter kunder; private personer, bedrifter, meierier, murere og mange andre.

I løpet av 50-tallet utvidet Kjær virksomheten med produksjon av kjølesystemer, men rørleggerarbeid ble også en økende del av virksomheten med installasjon av sentralvarme i private husholdninger.

AVK var en vellykket forretning og med økende oppgaver ble verkstedet på Søndergade i Galten utvidet med en egen fabrikkbygning.

Tidslinje: AVKprodukter-80år klikk for å se

I 1961, bare 16 år gammel, begynte Kjærs sønn, Niels Aage Kjær, i AVK som lærling, men skulle vende tilbake til skolen for å studere ingeniørfag. Som ingeniør begynte han å jobbe ved Teknologisk institutt i Aarhus, samtidig som han ble mer og mer involvert i farens virksomhet.

I 1970 ble far og sønn partnere. Dessverre døde Aage Valdemar bare en uken etter, 65 år gammel, og Niels Aage overtok virksomheten. Samme år designet Niels Aage den første ventilen og laget to prøver. Fra da av produserte AVK ventiler som markerte begynnelsen på æra, en reise i utvikling og vekst.

Opp gjennom det “fantastiske åttitallet” økte AVK totalt antall ansatte fra 115 til 650. Med fullt fokus på kvalitet ble AVK sertifisert i henhold til ISO 9000-standarden i 1990. På det tidspunktet var det bare to selskaper i Danmark som oppnådde denne sertifiseringen.

Gjennom flere tiår med etableringer, oppkjøp og kontinuerlig vekst, teller AVK konsernet nå 100+ selskaper over hele verden. Mer enn 4.400 engasjerte ansatte som sysselsettes innenfor tre forretningsenheter: AVK Water, AVK Industrial og AVK Advanced Manufacturing.

Gjennom systematisk produktutvikling og gjennombrudd i nye markeder er AVK i dag en av verdens største produsenter og leverandører av ventiler og fittings, som vil være AVKs «søyle» og i overskuelig tid.

Samtidig satser konsernet stort på digitale produkter og løsninger, og i jubileumsåret ser man framover og inn i den digitale verden.

Et samarbeid som representerer den nye tid er det som er innledet med Sandefjord kommune, som har vedtatt en digitaliseringsstrategi og satser på å bli en ‘Smartby’ med digitale løsninger til nytte for innbyggerne. Smartby som begrep er ganske nytt i Norge og de fleste satsingene er fortsatt i «startgropa».

Sandefjord reviderer og bygger ny struktur for overvåkning av vannforsyningssystemet. Det for å redusere lekkasjevann og samtidig kunne tilby god og trygg vannforsyning med tilstrekkelig kapasitet til innbyggere og næringsliv i kommunen. Da er det avgjørende med kontinuerlig tilgang til måledata fra vannforsyningssystemet for å få oversikt over vannforbruk og optimalisere trykkforhold i de ulike vannsonene.

Sandefjord har fra tidligere bygd opp vannforsyningssystemet i forbrukssoner og trykksoner med måleutstyr tilknyttet et sentralt overvåkningssystem.

Med AVKs Smart Water løsninger ser kommunen en muligheten til å plassere ut flere sensorer for å måle og hente inn nyttig informasjon fra vannforsyningssystemet. Dette muliggjør ytterligere inndeling av forbrukssoner med sensorer som kontinuerlig overvåker forbruk og trykkforhold, samtidig som vannverket vil få data fra en større del av vannforsyningssystemet og kvalitetssikre innstillinger innenfor vannsonene.

– Når vi i tillegg får integrert AVKs Smart Water produkter med kommunens øvrige måleutstyr, ser vi for oss stor nytteverdi. – Sier avdelingsingeniør Yrjan Fevang i avdeling Bydrift – Plan og Prosjekt i Sandefjord kommune.