Tore Langballe hos Skanska er positiv de permeable sandfang. Her på anlegget foran kummen som ble satt under besøket. De permeable kumringene ligger til venstre.

Filtrerende sandfangskum helt grei å få på plass

Statens vegvesen og Skanska ruster opp en strekning av FV 241 som en del av utbyggingen av E16 Eggemoen – Olum. Som et ledd i overvannshåndteringen på strekningen har man valgt å benytte filtrerende sandfangskummer.

0

En forutsetning for å kunne håndtere overvann lokalt med en filtrerende sandfangskum som slipper vannet gjennom er at man har gode forhold i grunnen for infiltrasjon.

  − Det er ikke noe tvil om at massene på strekningen her hvor de permeable sandfangene settes er svært godt egnet til formålet, mener Tore Langballe, produksjonsleder hos Skanska.

Langballe peker samtidig på at disse nye sandfangene er enkle å montere.

– Jeg var med å sette infiltrasjonssandfang første gang på Mongstad, og har brukt det på mange anlegg. Jeg synes denne nye løsningen med permeable sandfang er en spennende forbedring og forenkling av det tradisjonelle IFS-sandfanget, forteller Tore Langballe.

GROVE MASSER: Permakummen tåler grov omfylling og det er gunstig for infiltrasjonen at omkringliggende masser er mest mulig grovkornet.

Langballe forteller videre at i dette prosjektet har Multiconsult sammen med Skanska og Statens vegvesen valgt å benytte to stykker permeable kumringer per Permakum ut fra forventa overvannsmengder og infiltrasjonskapasitet i grunnen. Sandfanget leveres her med en DN1000 x 500 ring med tett bunn. Finstoffer og partikler holdes tilbake i den tette bunnen.
 

Avhengig av tømmingsfrekvens og belastning vil partikler også holdes tilbake i den nederste av de to permeable ringene, og samtidig infiltrere overvann i grunnen. Kummen settes på et fundament av pukk 8-16mm, og videre omfylles kummen med kult 22-120 mm med lagvis komprimering.

Kummen omfylles med kult 22-120 mm. Overløpet i kjeglen som man har valgt i dette prosjektet er lagt inn som en ekstra trygghet, og eventuell buffer ved uventa nedbørshendelser eller manglende vedlikehold.


Etter fullføring av anlegget overtar Viken fylkeskommune ansvaret for strekningen. Nå skal det samles inn erfaringer under drift i praksis.
  Det er Basalbedriften Loe Rørprodukter som har levert Permakummene til utbyggingen av E16 Eggemoen – Olum. De vil følge videre opp på anlegget. Det ser allerede ut til at de har en Masterstudent som ønsker å skrive en masteroppgave knyttet til Permakummen og installasjonen på FV241.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i VA-Forum.