Containeren er ferdig innredet

Satser på avvanning av slam i container

Økende produksjon av biogass og større grad av gjenvinning av kloakkslam betyr mer behov for avvanning. For de som vil kjøre tester, eller til midlertidige installasjoner, har NorRens nå ferdigstilt en komplett pakkeløsning for avvanning av slam i container for utleie.

0

Det går en bølge av bærekraft over VA-Norge, som betyr både større mengder restslam fra biogass-produksjon, men også en økende praksis med målsetting om sirkulær økonomi. Begge ledsages gjerne av en form for avvanning av slam, noe som typisk skjer med utgangspunkt i slam fra fortykkere, og til formålet har sentrifuger gjennom en årrekke vist seg å være en velfungerende løsning.

Carl-Göran Wallander viser skjermbilde, til høyre bak sees doseringstank for konsentrert polymerløsning

Transportøkonomi

En del av utviklingen er også effektivisering og sentralisering av slambehandling, gjerne i forbindelse med kompostering og utvikling av nye torvfrie jordprodukter. Før transport er det ofte fordelaktig å foreta en form for avvanning.

– Avvanning er en god løsning før stabilisering og transport av slam. Flere anlegg er under utvidelse og ombygging. Vi har fått forespørsler om å stille med avvanning i container, men ofte har vi ikke hatt mulighet til å kunne tilfredsstille kundene med dette. Vi har hatt et langt og godt samarbeid med Noxon AB gjennom flere 10-år.De produserer sentrifugene vi tilbyr det norske markedet og vi har levert containerløsning til markedet i en begrenset utstrekning fra dem. 

Fra skjermbilde

Noen ganger har det rett og slett ikke vært mulig å oppdrive når kundene har ønsket denne løsningen. Ofte snakker vi om kort varsel og med ønske om leie i kortere og lengre tidsrom.

Henvendelsene har økt de siste par årene, derfor følte vi at tiden var moden for å bistå markedet med å bygge en egen. Med alt klart til drift i en container er det kun snakk om timer før man er i drift, forteller Carl-Göran Wallander hos NorRens, som nå har gjort ferdig en komplett pakkeløsning i container for nettopp avvanning av slam.

Tilkoblingspunkt for innløpsvann

Rehabilitering

I forbindelse med rehabilitering, ombygging eller utvidelse av renseanlegg stiller miljømyndighetene stadig oftere krav til en midlertidig renseløsning. Under rehabiliteringsprosjekter har NorRens ved flere anledninger rigget opp løsninger i container, som regel har det dreid som inntakssiler og rister. Avvanning med sentrifuge har imidlertid ikke vært så vanlig å kjøre under anleggstiden, siden det krever mye tilrettelegging og installasjonsarbeid samt stiller høye tekniske krav.

– Løsningen i container vil passe til både midlertidige løsninger og til testing av prosesser og løsning. Den kommer komplett med alt utstyr ferdig montert. Man setter på plass  skruetransportøren i hullet i veggen fram til en container, plugger ledningen i kontakt (63 amp) og kobler på rentvann, spillvann og returvann, så er det bare å kjøre. Er det kaldt ute kan man vurdere å legge noen isolasjonsmatter i åpningene, forklarer Carl-Göran.

Komplett pakke

Frekvensomformere

Anlegget kommer med all innmat klar til oppstart, lagertank for våt polymer, pumpe for returvann, sikringer, kontrolltavle og vern. Anlegget har kapasitet til å behandle 20 kubikkmeter våtslam i timen. Typisk slam inn til sentrifugen ligger typisk i området 4 % tørrstoff, og de fleste ønsker mellom 20 og 25 % tørrstoff ut. Løsningen i container bygger på erfaring med en rekke installasjoner av sentrifuger fra Noxon.

– Hva man kan oppnå vil normalt dreie seg om hva slags slam man snakker om. Utråtnet slam kan komme langt opp mot 50 % tørrstoff om forholdene ligger til rette. Det handler naturligvis også om hvor mye polymer man tilsetter og hvordan anlegget kjøres, forklarer Carl-Göran.

Sett fra utsiden, med transportskrue for sentrifugert slam og luke for utførsel av rejektvann.

Søker folk

For tiden har man godt med oppdrag, og man har begynt å se seg om etter flere mekanikere som kan inngå i anleggskorpset som er ute på VA- jobber.

– Vi ønsker oss selvstendige industrirørleggere eller mekanikere, med sveisesertifikat. Å jobbe for NorRens passer nok best for en som ikke har så mange familiære forpliktelser, siden man er ute på prosjekter flere dager i strekk. I vår bransje er selvstendighet en viktig kvalifikasjon. Til gjengjeld slipper man å ha en sjef hengende over seg hele tiden slik det er i enkelte andre bransjer. Man planlegger tiden og oppgavene selv. Vi utfører de fleste typer oppdrag, fra mindre servicejobber med leveranse av komponenter helt opp til komplette prosjekter. Det er en spennende bransje i sterk utvikling, avslutter Carl-Gøran Wallander hos NorRens i Tistedalen.