Legger ned nye kumlokk med innstøpt poesi

Kumlokkpoesien har strømmet til Skåne

Kumlokkspoesi startet som et prosjekt innenfor Rain Gothenburg, et av Gøteborgs initiativ i forkant av byens 400-årsjubileum. Nå har også VA SYD kastet seg uti vannstrømmen. Malte Persson er den tredje kumlokkdikteren som er utnevnt, og den første som også er å lese i sørvestskånske kumlokk.

0

Først ute var Gøteborg, som for to år siden i forbindelse med bytting av byens kumtopper i partier, brukte nye lokk med innstøpte dikt fra forskjellige diktere. Dette var en del av byens jubileumsinitiativ Rain Gothenburg, og det er Cycle and Water Management som står bak utskiftningene av lokkene.

– Forhåpentligvis kan vi bytte ut nøyaktig 400 lokk neste år, ettersom Gøteborg feirer 400 år, sa Magnus Mott, prosjektleder for Rain Gothenburg i en uttalelse til pressen.

Nylig tok Malmø tak i tradisjonen med å støpe poesi inn i kumlokk. De første lokkene ble lagt ned på Bagers Plats, utenfor hovedkontorene til VASyd.

Det er kumlokkpoet Malte Persson som står bak diktet som nå publiseres (her gjendiktet av VANytt)

I luften henger regnet, i regnet henger byen:
framtiden flyter, fortiden er fløyet
der skygrå gardiner faller, i spredte skurer
i øyeblikk,
mellom det himmelske og det kommunale.

Diktlokkene legges på kummer som uansett ville fått nye lokk, i år regner man med at det blir ca 30 i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund og Malmö.

-Det er gøy å ha noe som trekker blikket og tankene ned mot den skjulte, men livsviktige infrastrukturen som vi jobber med. Å synliggjøre inngangen til vår virksomhet under jorden på denne måten kan trolig få flere til å stoppe opp og tenke på vannets kretsløp i samfunnet vårt, sier Malin Bengtsson, driftsingeniør i VA SYD.

Hvor går regnet?

Brønnlokkspoesi er en måte å få flere til å vende blikket mot gaten og oppdage både poesi og regn – og hvor regnet går.

– En epost eller konvolutt fra en myndighet er kanskje ikke alltid den beste eller den eneste måten å nå ut på. Noen ganger må vi snakke direkte til hjertene til de som beveger seg i byen, sier Nina Steiner, kommunikasjonsmedarbeider i VA SYD til VANytt.

Brønnlokkspoesi startet som et prosjekt innenfor Rain Gothenburg, et av Gøteborgs initiativ i forkant av byens 400-årsjubileum. Nå har også VA SYD hektet på. Malte Persson er den tredje kumlokkdikteren som blir utnevnt, men den første som også er å se i sørvestskånske kumlokk.

«Sammen gir vi plass til vannet» er VA SYDs satsing på praktisk klimatilpasning for å gjøre både byene  og enkelteiendommer mer motstandsdyktige mot flom i kraftig regn. Det tar også sikte på økt gjenbruk av vann – redusering, gjenbruk, resirkulering gjelder like mye vann som andre ressurser i samfunnet.

Kumlokkene er produsert ved Furnes Jernstøperi.