Frevar

Risikerer bøter for i alt 23 millioner

Kommunen vil søke om utsettelse for fire av de seks gjenstående tidsfristene som Statsforvalteren har satt. Skylder indirekte og delvis på at samarbeidet med Sarpsborg gikk i vasken. Man valgte også en tomt som ikke var stabil.

0

Nabokrangel og mudder: Kommunen og det heleide selskapet Frevar oppgir to viktige årsaker til at man er forsinket med renseanlegget.

Det ene årsaken var at det var mer tidkrevende enn forventet å gjennomføre utredningen om Sarpsborg og Fredrikstad Nedre skulle få ett felles renseanlegg.

I følge Fredrikstad kommune kunne man spare store beløp på å bygge felles anlegg. Men Sarpsborgs versjon i følge VANytts kilder er at Fredrikstad fra børjan av ikke vil ha Sarpingene med i et IKS, men full kontroll på rattet. Sarpingene kunne ikke finne seg i dette og valgte således å bygge eget på Alvim.

Den andre årsaken til forsinkelsene var at man bommet stygt på valg av tomt. Det ble for dyrt å bygge på den opprinnelige KB11. Før bygging måtte man nemlig bygge opp store mudderbanker i Gansrødbukta, noe som ville bli dyrt.

Etter at Ap-ordføreren i Fredrikstad ble forfremmet til samferdelsminister er det Siri Martinsen (Ap) som har fått saken i fanget og skal føre ordet i plankebyen. Martinsen mener Fredrikstad bystyre skal sende en ny søknad til Statsforvalteren i Oslo og Viken om utsettelse til 1. februar 2026.

Statsforvalteren har lagt et stramt løp for nytt renseanlegg med tidsfrister som Fredrikstad må holde for å unngå tvangsmulkt. Hvis Fredrikstad kommune ikke holder noen av de gjenstående fristene, venter det bøter for i alt 23 millioner.

Kommunen har bestilt et verk fra rådgiverfirmaet PPM Prosjekt, som også er prosjektleder for byggingen av renseanlegget.

Ifølge PPM er det verken forsvarlig eller realistisk å ferdigstille et så stort prosjekt, som et stort og fremtidsrettet renseanlegg, på så kort tid som er satt mellom kontrahering av entreprenør og igangsetting av renseanlegget, skriver Fredriksstad Blad.

Bystyret skal behandle søknaden i midten av desember.