Illustrasjonsbilde

Storbritannia strammer inn lovgivning om utslipp

Storbritannia strammer inn miljølovgivningen etter en mengde ulovlige kloakkutslipp, overløp og dårlig fungerende renseanlegg. De private vannselskapene, som har ansvar for offentlig vann og avløp meldte om totalt 400 000 utslipp i 2020, men dette er anslått å være langt høyere.

0

I Storbritannia rapporterer vannselskapene utslipp i et system for egenrapportering. Ordningen har vist seg å ikke fungere etter hensikten, og de siste årene har regelverket ikke blitt fulgt. Lovverket som nå er på plass beskriver overløp som et verktøy i unntakssituasjoner, men i dag meldes det om overløp selv under tørre perioder.

Blant annet som et resultat av at en rekke situasjoner har vakt medieoppmerksomhet, har britiske miljømyndigheter nylig bøtelagt Southern Water med mer enn tilsvarende én milliard kroner for ulovlig pumping av urenset kloakk til havet.

Boten er gitt etter at mer enn 2000 renseanlegg er kontrollert. Etter flere politiske omvisninger styrkes nå miljølovgivningen om kloakkrensing og flom.

Vannselskapene er etter loven heretter lovpålagt å lage helhetlige planer for ledningsnett og avløp. Der skal de oppgi styringstiltak i minst 25 år framover. De er også pålagt å publisere sine data om overløp årlig, men også i sanntid innen én time etter en individuell hendelse.

Nylig ble Thames Water bøtelagt 4 millioner pund etter 30 timer med et stort fossefall av kloakkutslipp, anslagsvis en halv million liter rå kloakk i Seacourt- og Hinksey-strømmene i Oxford 24. og 25. juli 2016. Selskapet er også dømt til å betale sakskostnader i sum på £ 90 713.

Utslippet varte i ca. 30 timer og rant i minst 3,5 kilometer langs bekkene, gjennom en pubhage og forbi fellesarealer. Miljødirektoratet mener det var ansvarlig for at ca 3000 fisk døde, inkludert abbor, vederbuk, mort, sandkryper og karper.

Retten fikk høre at selskapet hadde unnlatt å utføre nødvendig vedlikehold for å forhindre blokkeringer i en kloakk som den allerede visste var sårbar for blokkeringer. Selskapet hadde ikke noe system på plass for å identifisere blokkeringer eller forurensning som oppstod, og stolte i stedet på observasjoner fra publikum. Retten fant at dette var en hendelse som var forutsigbar og unngåelig.

Dommer Francis Sheridan uttalte at dette var nok et svært alvorlig brudd på lovgivningen i et område med stor naturverdi, og at fossen med rå kloakk var en skammelig hendelse. Han påpekte at miljøet ikke skal kunne behandles som behandle som vår egen eiendom. Med henvisning til manglende prosedyrer sa han at sviktene i denne saken talt var pinlige og at dette ikke må skje igjen.

Hendelsen ble rapportert til Miljømyndighetene av kanopadlere som fant seg selv i å padle i kloakk med død fisk. Myndighetenes representanter kom raskt til stedet og sporet forurensningen til kilden.

– Det var forferdelig å se. De var kloakkforurensning fra bredde til bredde, og en stank av rå kloakk. Da vi sporet kilden fant vi en foss med rå kloakk som rant ut i bekkene fra et rør. Blant de døde fiskene observerte vi hundrevis på overflaten, som led og gispet etter oksygen, forteller inspektør Robert Davis.

Retten ble også informert om at under et større kloakkfornyelsesprosjekt i 2012, valgte Thames Water en løsning som sparte dem for millioner og som var kritisk avhengig av en seks måneders rensing av kloakken for å forhindre blokkering. Selskapet unnlot imidlertid å etterkomme tillatelsen ved ikke å ha et program som dekket vedlikehold av nedstrøms kloakk, til tross for at det var i besittelse av en manual som klart skisserte kravet til vedlikehold og risikoen for blokkering og forurensning dersom den ikke ble ført.

Etter en nitidig etterforskning viste det seg at vannselskapet ikke hadde klart å vedlikeholde denne høyrisikodelen av kloakk på minst 16 år.

Thames Water har siden 2017 fått utskrevet 32,4 millioner pund i bøter for 11 tilfeller av vannforurensning.