HINDRER FORURENSNING: − Basal arbeider for å være ledende når det gjelder miljø og bærekraft, både med tanke på å minimere medlemsbedriftenes miljøfotavtrykk, men også ved å tilby gode renseløsninger for overvann som hindrer forurensning av fjorder og innsjøer, sier administrerende direktør Geir Sogge Johnsen i Basal AS. (Foto: Basal AS)

Basal har fått ny sjef

36-åringen er utdannet sivilingeniør fra NMBU og har master i vann- og miljøteknikk. Som produktsjef har han vært ansvarlig for blant annet overvannshåndtering, renseløsninger og miljøvurderinger.

0

Geir Sogge Johnsen er ansatt som ny administrerende direktør i Basal AS fra 2. desember 2021. Han har i over ti år vært produktsjef i bedriften og er selv et helstøpt Basalprodukt.

36-åringen er utdannet sivilingeniør fra Universitetet på Ås og har master i Vann- og miljøteknikk. Som produktsjef har han vært ansvarlig for blant annet overvannshåndtering, renseløsninger og miljøvurderinger. Han har også bistått ved spørsmål angående dimensjonering og tekniske beregninger.

− Jeg gleder meg til å ta fatt på nye arbeidsoppgaver og lede det kompetansesterke teamet i Basal. Slik jeg ser det er vår største styrke fellesskapet, og sammen med styret og de lokale eierne i Basal skal vi sørge for å tilby de beste produktløsningene kortreist til hele landet, sier Sogge Johnsen. 
 Han understreker at grunnpilarene kvalitet, kompetanse og innovasjon fortsatt vil være sentralt i Basals arbeid med å fremme rør- og kumprodukter av betong i Norge.

− Vi skal fortsette å jobbe aktivt med å bedre og videreutvikle kvaliteten av rør- og kumsystemer i betong, gjennom standardisering, innovasjon og tett samarbeid mellom Basals lokale eierbedrifter, sier han.

Miljø og bærekraft

Johnsen forteller at Basal arbeider for å være ledende når det gjelder miljø og bærekraft, både med tanke på å minimere medlemsbedriftenes miljøfotavtrykk, men også ved å tilby gode renseløsninger for overvann som hindrer forurensning av fjorder og innsjøer.

− Bærekraft handler også om å redusere risikoen for feil på nyanlegg. Vi jobber for å gjøre det enkelt å sikre minimum 100 års levetid på våre produkter, og har lansert Basal Aquasafe vannkum som et tiltak for å sikre leveranse av trygt og godt drikkevann, sier den nye administrerende direktøren i Basal AS.

Totalleverandør

VA-kompetansebedriften Basal AS er, via 14 eiere, Norges største totalleverandør av betongrør og -kummer. Bedriftens hovedprodukter er avløpsrør, løsninger for fordrøyning, infiltrasjon og overvannshåndtering, samt vannkummer og renneløpskummer.
 Basal har som hovedoppgave å gi teknisk rådgivning til egne bedrifter og til byggherrer, konsulenter og entreprenører. I tillegg holder Basals fagfolk foredrag og kurs for studenter på universitet og høyskoler.
 Gjennom et sterkt fellesskap bistår bedriften i utviklingen og standardiseringen av betongrørsystemene som trygger Norges vann- og avløpssystemer i dag – og de kommende 100 år. Produkter merket med Basal sikrer kvalitet og lang levetid. Basal er ansvarlig for felles informasjons- og markedsarbeid for å fremme Basal betongprodukter til VA-markedet. På denne måten er Basal blitt en reell brobygger mellom 14 norske industribedrifter og markedet.