Oppgraderer VA-nettet i forbindelse med nytt industriområde

Et nytt industriområde ved Børøya i Hadsel skal legge til rette for ny virksomhet i Hadsel kommune. Oppgradering av vannforsyning, nytt spillvannsnett og gode overvannsløsninger hører med og legger til rette for framtidig vekst.

0

Hadsel er en kystkommune i Vesterålen mest kjent gjennom tettstedene Melbu og Stokmarknes. Kommunen ligger i den naturlige skipsleia, og er dermed et knutepunkt for all type sjøtrafikk, ikke minst Hurtigruta!

I disse dager investerer det kommunale selskapet Hadsel Havn i et nytt stort industriområde ved Børøya, for å legge til rette for etablering av ny virksomhet ved Stokmarknes.

– Sikker vannforsyning med vann av høy kvalitet er en forutsetning for de fleste typer virksomhet. Det gjelder for kommunen å legge til rette for de som vil satse her ute. Derfor bygges det ut, og det legges ned betydelige midler en i ny solid vannforsyning, løsninger for spillvann og overvann, en fornyelse av hele området, forteller Terje Nikolaisen i VA-etaten i Hadsel kommune. 

Foto: Haplast

Kommunen har allerede flere hjørnesteinsbedrifter, innen produksjon av fiskefor, slakting av oppdrettslaks og bearbeiding av hvitfisk, virksomheter som typisk er avhengig av prima prosessvann fra offentlig nett. Her finnes også produksjon av mekanisk utstyr til blant annet fiskeoppdrett, ved siden av viktige virksomheter som sykehus og flyplass. 

– Vi er allerede et naturlig stoppested, med anløp av Hurtigruta og en økende containertrafikk. Gode havneforhold og kommunikasjonsmessig beliggenhet i den naturlige skipsleia er vårt store fortrinn. Med det nye området langs moloen til Hadsel bru mot Langøya, blir vi attraktive for de som vil satse på kysten,  forteller Nikolaisen.

Til å forsyne øykommunen har man i dag 3 mindre vannverk to større vannverk, i henholdsvis Grytting og Melbu, knyttet sammen i felles nett, for å sikre 24/7 forsyning. I tillegg har man to vannmagasiner i beredskap og som varer minst i 24 timer. Ved siden av å bygge ut nettet ser man også for tiden etter nye råvannskilder, som vil sikre vannforsyningen på sikt.

– Vi regner vann som et næringsmiddel, og ved å legge til rette regner vi med at det nye området skal komme raskt i bruk.  Foreløpig produserer vi nok vann i kommunen, men vi ser framover, både med hensyn til forsyningssikkerhet og kvalitet. Vi skal ligge i forkant av utviklingen, og ikke være en begrensning for vekst, denne utbyggingen inngår som naturlig del av hovedplan vann, presiserer Nikolaisen. 

Foto: Haplast

Det nye industriområdet er prosjektert i samarbeid med foredlingsbedrifter Nordlaks, som også får ny tilknyting til og fra offentlig VA-nett. Til å etablere det nye kaiområdet har man forøvrig mottatt 16,8 millioner til en splitter ny tømmerkai.

– Dette blir et område med god plass. Vi ønsker å legge til rette for blant annet økt containertrafikk, og i tillegg er det aktuelt å se for seg en terminal for gassfylling med LMG for båter, det kan være både frakt, ferger og forsvaret. Da blir det anløp både for større tankbåter og det som skal fylle flytende gass, forteller Nikolaisen. Det er dessuten planer om produksjon av isoporkasser til laksepakkeriet ved Norlaks.

På tilførselen har man lagt ny vannforbindelse fram til området med 315 mm rør og videre inn i området i 280 mm. Det er også lagt avløpsnett og nett for spillvann. Mange av kummene ligger i flomålet og er derfor utført som tette PE-kummer.

– Det her et betydelig oppdrag å levere alt av rør og PE kummer til dette spennende prosjektet. Vi har sveiset kummene etter mål her ved vår fabrikk på Furuflaten, forteller Johannes Grønnvoll ved Haplast, som også har stått for montering av ventiler i kummene.

Terje Nikolaisen

I desember 2021 sendes det ut anbud ut på VA de delene av industriområdet som er under utbygging, samt det området som omfatter containerplass og tømmerkai.

  I dette området blir alle kummer tette, og det skal i tillegg  bygges en pumpestasjon for avløpsvan. Tømmerkaia planlegges ferdigstilt i slutten av 2022. I disse dager starter vi opp et nytt prosjekt som omfatter egen ring ledning fra Bitterstad til Hov på 3000m PE200 med nye kummer, avslutter Terje Nikolaisen i Hadsel kommune.

Til utbyggingen ble det valgt en rekke løsninger fra Innva.
– Dette har vært et spennende prosjekt for oss. Vi har blant annet levert Hawle Combiflex Senior 150/400 modulbaserte armaturer. Flensemuffer System 2000 strekkfaste koblinger for PVC/PE. Hawido reduksjonsventiler og sikkerhetsventiler, forteller Per Michaelsen Distriktsansvarlig Nordland – Troms Finnmark hos Innv.

– Det her et betydelig oppdrag å levere alt av rør og PE kummer til dette spennende prosjektet. Vi har sveiset kummene etter mål her ved vårt verksted, forteller Johannes Grønnvoll ved Haplast, som også har stått for montering av ventiler i kummene.
Leveranse til prosjektet fra Haplast:

372 m 225 mm PE100 SDR11 rør
264 m 280 mm PE100 SDR11 rør
3360 m 315 mm PE100 SDR11 rør
18 stk. Ø1000 mm PE avløpskummer
3 stk. Ø1600 mm PE vannkum
2 stk. Ø2000 mm PE vannkum
6 stk. Ø2500 mm PE vannkum
3 stk. Ø3000 mm PE vannkum