Anlegget smelter snøen ved hjelp av energi som hentes ut av plusstemperatur i sjøvann. Under og etter smelteprosessen blir vannet renset for faste partikler, oljerester og tungmetaller assosiert med partikler. Foto: NCC

Smelter snø og renser før utslipp til fjorden

Cirka hvert 3.minutt leverer en transportbil snø til anlegget, det utgjør rundt 20 snølass og cirka 5-600 kubikkmeter snø i timen. I anlegget blir snøen effektivt renset for partikler og smeltet. Det rensede smeltevannet blir ført ut i fjorden

0

Siden snøsmelteren startet opp for alvor på nyåret, er den iferd med å passere gamle snørekorder for smelting og rensing.

De siste dagene har nettopp snølastede lastebiler og traktorer med hengere i kø for å levere snø til smelting og rensing ved anlegget. Det jobbes to skift med seks operatører på dagtid og fire på natten for å ta unna de store volumene.

Denne vinteren er også Oslo havn kommet inn som nye bruker, og i tillegg til smelting og rensing av snøen fra Oslo-gatene og havna, kommer også leveranser fra borettslag og næringsvirksomhet.

Prosjektleder Hans Kevin i NCC

– Snøen fra Oslo-gatene har høyeste prioritet, men vi skal klare å ta unna snø for også andre kunder, så det er bare å komme, sier prosjektleder Hans Kevin i NCC til VANytt.

Cirka hvert 3.minutt leverer en transportbil snø til anlegget, det utgjør rundt 20 lass og cirka 5-600 kubikkmeter snø i timen. I anlegget blir snøen effektivt renset og smeltet. Det rensede smeltevannet blir ført ut i Oslofjorden.

Kevin er ansvarlig for driften av NCC SnowClean og har vært med alle de ti vintrene NCC har hatt oppdraget med å smelte snø fra Oslo-gatene. Anlegget er fra i vinter flyttet fra Akershuskaia til Grønlia i havnen i Oslo.

Snøen fraktes til NCCs snøsmelteanlegg, hvor den renses og smeltes. Det rensede smeltevannet blir ført ut i Oslofjorden. Foto: NCC

– Vi har god erfaring med dette, kjenner anleggets kapasitet svært godt, og med god planlegging og logistikk håndteres snømengdene helt utmerket. Under og etter smelteprosessen blir vannet renset for faste partikler, oljerester og tungmetaller assosiert med partikler. Vi har gjort forsøk med koagulanter, men fant ut at det ikke ga noe mer utbytte i rensingen, forteller Kevin.

– På halvannen ukes drift har vi snart smeltet og renset like mye snø som vi gjorde til sammen i hele fjor vinter, avslutter en travel prosjektleder Hans Kevin i NCC.