BÆREKRAFTIG: Det ble lagt gode planer for blant annet urbant landbruk på det nye boligområdet. Sentralt sto også grønn mobilitet, smarthusteknologi, miljøvennlige materialer og fellesskapsløsninger. Teamet bak prosjektet er Dyrvik Arkitekter, Transborder Studio, SLA og Bollinger og Grohmann.

Har kastet alle grønne kort på Fornebu

Obos ønsker ikke å gå videre med planene om å sette vann og avløp i kretsløp på Fornebu. Heller ikke gjenbruk av regnvann blir aktuelt. Det eneste man legger opp til er å bruke overvann til pryd.

0

Regnvann skulle samles og brukes både i felleshagen og til urbant landbruk, men også for toalettene i boligene. Svartvann fra boligene skulle føres helt til egen behandling med mulighet for produksjon av gjødsel til urbant landbruk/drivhus og råstoff til biogass. Varme fra gråvann skulle gjenvinnes ved hjelp av varmepumpe.

For de ambisiøse ideene vant Dyrvik Arkitekter og Transborder Studio med partnere Obos’ gunst og fikk oppdraget å se  på løsninger for et område på 37 mål mellom Nansenparken og kjøpesenteret Fornebu S.

Målet å utvikle et bærekraftig bolig- og byområde med 700 leiligheter og rekkehus, og inntil 5000 kvadratmeter med handel og servicefunksjoner på gateplan.

36 arkitektteam fra fem land konkurrerte om å utforme det nye området, og det ble valgt ut fire team i en prekvalifisering: Arkitema, LPO, Reiulf Ramstad og Dyrvik og Transborder var hovedsøkerne i teamene som konkurrerte om oppdraget. Vinneren er Dyrvik Arkitekter og Transborder Studio i samarbeid med SLA og Bollinger + Grohmann.

– Dette området skal bli et utstillingsvindu for fremtidsrettet byutvikling med fokus på transport-, energi- og materialbruk. Vinneren utmerker seg med den beste helheten. Det er gjennomtenkt med tanke på arkitektur, bokvalitet og forholdet til omkringliggende områder, og det er løsninger som gir energieffektive bygninger og gode bomiljø, sa konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos for fire år siden.

Mens man følger planene innen Futurebuilt på bygningsmassen har alle planer om bærekraftig bruk av vann blitt lagt tilbake i skuffene. I prosjektet er det også blitt mindre fokus på gjenbruk av regnvann. Men det er stort fokus på naturbasert overvannshåndtering.

– Det er lagt til rette for et stort system for overvannshåndtering i Nansenparken som i takt med utbygging av Fornebu får mer og mer betydning. De er lagt til rette for åpne vannrenner i belegning og regnbed til oppsamling av  regnvann fra takene, og dette  ledes nå ut til landskapet. Med dette blir vannet et godt synlig element, forteller Camilla Molden i Dyrvik arkitekter til VAnytt.

VANytt har henvendt seg til informasjonsdirektør i Obos og spurt om hvorfor man ikke går videre med planene om bærekraft.