Fra VATour 2018 i Oslo

Norsk Vann har meldt seg på

VA Messene rulles ut i mars 2022. Norsk Vann ser både utfordringer og muligheter for vannbransjen i årene som kommer, og vil under VA Messene fortelle om hvordan man vil støtte kommuner og industri i møtet med disse utfordringene.

0

Covid 19 tok bokstavelig talt livet av VVPs VA Tour, men utstillerne lever i beste velgående og VVP har nå lagt en ny plan sammen med Messeselskapet.

I mars 2022 er det derfor igjen tid for at VA-produsentene legger ut på sin årvisse signingsferd for å møte sine kunder på de regionale VA Messene. I likhet med tidligere er det fokus på interessante utstillinger og visning av det aller siste innen produkter og løsninger, men det satses også på et kompetansehevende seminarprogram.

Thomas Breen, leder for Norsk Vann

Nå er det klart at Norsk Vann igjen vil delta på messene og skal bidra med seminar på alle lokasjoner. Med tittelen «Store utfordringer og muligheter for vannbransjen i årene som kommer!» tar de for seg et høyaktuelt tema og herunder hvordan Norsk Vann kan støtte kommuner og industri i møtet med disse utfordringene. Det anslås at Norges kommuner i løpet av de neste 20 årene vil ha behov for å investere over 330 milliarder norske kroner i vann- og avløpssystemer. Investeringsbehov, tidspress, kompetansetilgang, samhandling, regelverk og klimaendringer er stikkord for seminaret. 

– Vi synes det er veldig viktig å være en del av VA Messene, sier Thomas Breen, direktør i Norsk Vann. – Her møter vi hele næringen samtidig, og vi får en flott anledning til å kunne få god kontakt og føre tett dialog med kommunene vi samarbeider med.

Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og enkelte private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer 324 kommuner med ca. 98 % av landets innbyggere.

– Vi setter stor pris på at Norsk Vann deltar på VA Messene, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VA og VVS produsentene VVP og arrangør av VA Messene.  – deres arbeide med å sikre bransjen en bærekraftig utvikling gjennom gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling utfordrer, forplikter og inspirerer VA Messene og den enkelte utstiller til å levere på et høyt nivå. 

I tillegg til Norsk Vanns seminar vil Kristiansand kommune, Oslo kommune (VAV), Bergen kommune og Trondheim kommune holde seminar på respektive sted.  

Besøk www.vamessene.no for mer informasjon og påmelding.